תחשבו לרגע על האפשרות הבאה: הכסף בבנק-הייעוץ חיצוני

תחשבו לרגע על האפשרות הבאה: הכסף שלכם בבנק ואתם מקבלים ייעוץ חיצוני כיצד להשקיע אותו.

שנים רבות של השקעות בבורסה הרגילו את ציבור המשקיעים שיש שלוש אלטרנטיבות יחידות להשקעה בבורסה:

  1. הראשונה והעיקרית – היועץ בבנק
  2. השניה – בתי ההשקעות השונים
  3. משקיע עצמאי המנסה את מזלו בהשקעות בבורסה

אל מול האלטרנטיבות הללו מתייצבת בשנים האחרונות אופציה נוספת המאפילה על כל האחרות: שכירת יועץ השקעות פרטי. בדומה לשכירת רואה חשבון שיטפל בעסק, בחירת רופא מומחה חיצוני או בחירת סוכן נסיעות מוצלח שישיג עבור הלקוח את המחיר הטוב ביותר לנופש הקרוב.

אם הנחת העבודה הינה שכל בעלי המקצוע בתחום הם טובים ומוכשרים אזי ההבדל הגדול בין היועץ בבנק ובתי ההשקעות לבין יועץ השקעות פרטי באה לידי ביטוי באובייקטיביות והאי תלות בעת מתן שירותיי יעוץ השקעות בבורסה.

יועץ השקעות פרטי הינו בעל רישיון יעוץ ועל מנת לעמוד בתנאי הרישיון עליו להחזיק גם ביטוח אחריות מקצועית בתוקף ולהפקיד את כספי ההשתתפות העצמית בנאמנות לטובת לקוחותיו (בהתאם לדרישות החוק לכל בעלי הרישיון).

הערך המוסף של יועץ השקעות פרטי בא לידי ביטוי במספר אופנים:

  1. אובייקטיביות – יועץ השקעות פרטי אובייקטיבי לחלוטין בזמן תהליך הייעוץ ללקוח. היועץ הפרטי רואה לנגד עיניו את כלל המכשירים הפיננסים הקיימים בשוק ההון ומהם יכול לבחור את הטוב ביותר עבור הלקוח שלו. זה יכול לבוא לידי ביטוי במיוחד בעת תהליך יעוץ על קניית קרן נאמנות של יותר מבית השקעות אחד, יעוץ על קניית תעודת סל של יותר ממנפיק אחד או לחלופין ייעוץ על מעבר בנק וחשיפה בפני הלקוח על פיקדונות אטרקטיביים בבנקים השונים.
  2. אי תלות – יועץ השקעות פרטי אינו תלוי במחלקות מחקר, אינו כפוף לעמידה ביעדי מכירה של מוצרים, אינו כפוף לעמידה ביעדי השגת עמלות, אינו תלוי בעמלות המשולמות ממקורות אחרים, אינו תלוי ואינו מוגבל במוצרי הבית ואינו תלוי במחלקות החיתום והנפקות. יועץ השקעות פרטי אינו צריך למכור ללקוח מוצר פיננסי כלשהו פרט לשרותי יעוץ השקעות.
  3. שכר יועץ השקעות פרטי – יועץ השקעות פרטי חי ומתפרנס מתשלום שכר טרחה המשולם על ידי הלקוח. מאחר ואינו משווק השקעות אינו ראשי לקבל עמלות מקרנות נאמנות או מכשירים פיננסים אחרים. במידה ויועץ ההשקעות לא יעמוד ביעדים מול לקוחותיו – הוא עלול לאבד את הלקוח וחלק מפרנסתו.
  4. עמלות בנק – יועץ השקעות פרטי יכול וחייב לנטר ולפרוס בפני הלקוח את קשת העמלות המשולמות לגורמים השונים ובעיקר לבנק של הלקוח. תשלומי עמלות קניה ומכירה ועמלות דמי ניהול תיק ניירות ערך (ועמלות נוספות כגון עמלת פדיון, עמלת תשלומי ריבית וכו') הן מרכיב כבד משקל בביצועי תיק ההשקעות ולכן היועץ הפרטי מחויב להציג ללקוח את האפשרויות העומדות בפניו בתחום זה. התחרות העזה בין הבנקים (מתחת לפני השטח) ואפשרות של ניהול תיק השקעות בחשבון עצמאי בבית השקעות אינן תמיד ידועות ללקוח ומתפקידו ומחובתו של היועץ הפרטי לפתוח בפני הלקוח "דלתות נעולות אלו".
  5. קשר אישי רציף – נכון שלהציג תשואה זו הפוזיציה הראשונה שלשמה התקשר לקוח עם יועץ השקעות פרטי אולם הקשר האישי הוא פרט הכרחי בתהליך הייעוץ. יועץ השקעות פרטי משתף את הלקוח באופן מלא על ההתנהלות והפעילות בתיק ההשקעות באופן יזום ותדיר. הקשר אינו באמצעות איש שיווק או משווק השקעות והלקוח מקבל שירות ישירות מיועץ ההשקעות שלו שאחראי על ביצועי תיק ההשקעות.
  6. כל פעולה דורשת את אישור הלקוח – יועץ השקעות פרטי יכול לפעול עבור הלקוח ללא ייפוי כוח בחשבון וללא כל נגישות לחשבון הבנק של הלקוח. נקודת המוצא היא שהלקוח מוציא לפועל את הוראות הייעוץ המועברים אליו באמצעות יועץ השקעות הפרטי. הלקוח אינו חושף ואינו פותח בפני יועץ ההשקעות הפרטי כל אפשרות של גישה לכספו בשום דרך. עם זאת, עלי להדגיש כי עדיין עומדת בפני הלקוח האפשרות לתת ליועץ השקעות הפרטי ייפוי כוח לפעול בחשבונו אך עדיין – לפני כל פעולה היועץ הפרטי מחויב לתת הסבר ללקוח על הפעולה הרלוונטית ולקבל את אישורו של הלקוח לפעול כאמור.

בניגוד לעולם, כיום פועלים בישראל מספר מצומצם מאוד של יועצי השקעות פרטיים ובשנים האחרונות, לאחר התפוצצות המשבר הפיננסי של שנת 2008, עושה רושם שהתחום מוצא את מקומו ומתפתח.

עדיין, הציבור הרחב עדיין אינו מכיר וחשוף לאפשרות של שכירת שרותיו של יועץ השקעות פרטי.