פיקדון של לקוח

היום, במהלך היום, נפגשתי עם 2 לקוחות שלי שברשותם פיקדון בנקאי. האחד בבנק לאומי והאחר בבנק פועלים.

שניהם סגרו סכומי כסף לא מבוטלים בפקדון מאחר ולא היו מעוניינים שהכסף "ישכב" בעו"ש.

במהלך הפגישה ישבתי עם שניהם מול מסך המחשב ואלו הם הנתונים שעלו מהמסך המרצד:

1. לקוח א: פק"מ שבועי בהיקף של מאות אלפי שקלים – תנאים: פריים מינוס 3.21%

2. לקוח ב: פקדון של מעל מיליון ש"ח – תנאים: ריבית של 0.22% לשנה

 

כששאלו לדעתי הגבתי כך:

"אם אינך צריך את הכסף בשנה הקרובה כדאי יהיה לשקול מעבר למכשירי השקעה קצרי מועד כגון מק"מ או קרנות כספיות. בשני המקרים ניתן יהיה להשיג תשואות עדיפות משמעותית אל מול הפקדונות של הבנק כפי שהוצגו בפני. מק"מ לשנה, מק"מ 214, יניב תשואה ברוטו בשיעור של  1.74%. אחזקה בקרן כספית יכולה להניב תשואה בשיעור של 1.4%-1.7% בשנה, ברוטו. כמו כן, החל ב-1.1.13 אין עמלות קניה ומכירה ו\או עמלות דמי ניהול על ניירות ערך מסוג זה. אלו הן האפשרויות העומדות בפניך והן עדיפות משמעותית אל מול מה שהציע לך הבנק".

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-
"המידע") מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות
ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי
ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך
זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים
בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או
היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ
השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו
מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח
מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל
מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ
השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו
מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש
במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי