מזומן בעו"ש

בימים האחרונים פורסם ע"י בנק ישראל כי הציבור בישראל מגדיל את אחזקותיו הנזילות ביותר – מזומן בעו"ש.

אפשר להבין את הרציונל הפשוט מאחורי החלטה שכזאת – מצד אחד, הפיקדונות הבנקאיים שהריבית עליהם נמוכה מאוד ומצד שני לא כולם מוכנים ליטול סיכוני השקעה (מה שבמרבית המקרים נובע מחוסר ידע) וכמובן נשארה סוגיית הנדל"ן שמרוב דיבורים על בועת מחירים כן או לא משאירים את "ציבור העו"ש" בעו"ש.

כנראה שהציבור הרחב שמחזיק כסף מזומן בעו"ש לא באמת מוצא את דרכו הפיננסית על מנת לקבל החלטה ובאי קבלת החלטה משאיר את הכסף בחשבון ומפסיד כסף רב.

האינפלציה בישראל מתחילת השנה עומדת על כ – 2% ואילו ב – 12 חודשים האחרונים עמדה האינפלציה על 1.2%. מכאן, על כל אחזקה של 100,000 ש"ח מזומן בעו"ש הפסיד הצרכן הפיננסי כ – 2,000 ש"ח (ריאלית) מתחילת השנה או 1,200 ש"ח (ריאלית) ב – 12 חודשים אחרונים.

גם אחזקה בפיקדון רע של הבנק היתה יכולה לצמצם במעט את ההפסד הריאלי של הכסף ואילו אחזקה של מכשירים פיננסים קצת יותר מתוחכמים עם סיכון נמוך מאוד היתה יכולה להותיר רווח ריאלי קטן.