תולדות המשבר הפיננסי הנוכחי

נכתב כבר המון על מהות המשבר הפיננסי הנוכחי, מקורותיו ותוצאותיו – שידועות לכולם.

אולם שלל הנתונים יתכן ועיוותו קצת את היכולת של חלק מאיתנו להבין מה קרה בעצם, וכיצד זה משפיע עלינו.

כאן יהיה נסיון להסביר בקצרה מה קרה בעצם ולאן הולכים מכאן.

החל משנת 2003 החלו הריביות בעולם כולו לרדת מה שתרם לא מעט לתחושות העושר והאופוריה בשווקים הפיננסים. הריביות הנמוכות דחפו צרכנים רבים לבצע רכישות ממונפות של סוגי נדל”ן שונים ומהצד השני דחפו את הבנקים להעניק אשראי זול לכל צרכן. שני צידי המשוואה, צרכנים המעוניינים באשראי ובנקים שמעניקים אותו, יצרו עיוות חמור בשווקים כך שהלוואות (אשראי) שניתנו על ידי הבנקים גובו בנכסים שערכם החל לרדת והתוצאות היו חוסר בבטחונות מספקים עבור הבנקים.

בנקודה בה לבנק יש חוסר בבטחונות ישנה דרישה מצידו לממש נכסים על מנת לצמצם נזק אפשרי.

בנקודה בה הבנקים מתחילים לממש נכסים, על מנת לא לאבד הלוואות שנתן, ומצד שני לקוחות עם הלוואות בנקאיות שלא ניתן להחזירם ומחירי נכסים שהולכים ונשחקים, יצרה מערבולת פיננסית שהחלה לתת את אותותיה.

 

טרם פרוץ המשבר הבנקים היו מעוניינים למזער את הסיכונים בהלוואות שהעניקו לרכישת נכסים ויצרו, יחד עם מומחים פיננסים שונים, מכשירים פיננסים מתוחכמים שתפקידם היה למזער את הסיכון.

תחילתו של המשבר תפסה את הצרכנים, הבנקים והמכשירים הפיננסים המתוחכמים לא מוכנים וכאן בעצם החלה הסערה האמיתית.

את עיקר תשומת הלב תפסו אותם מכשירים מתוחכמים שהיו מובנים למעט מאוד משקיעים ושלחו את העולם כולו לסערה פיננסית שתוצאותיה יוודעו עוד שנים מספר.

התוצאות המיידיות הינן לקוחות שרכשו נכסים בהלוואות בנקאיות ללא יכולת החזר, בנקים שהעניקו אשראי ואין ביכולתם לגבות אותו חזרה, ומכשירים פיננסים מתוחכמים, המובנים למעט משקיעים, שאיגדו בתוכם את שני צידי המטבע (הלקוחות והבנקים) ונפילתם עירער באופן קיצוני את יציבות הבנקים (שחלקם אף קרסו) וגרר אחריו את כלכלות העולם כולו.