האם הבורסה מנופחת

מחירי המדדים בבורסה המקומית מצביעים על קירבה למחירי השיא טרם המשבר הגדול שפקד את השווקים הפיננסים שהחל במחצית השנייה של 2007 והעצים בשנת 2008. מדד היחס אליו אני מכוון הינו מדד תל אביב 25, או בשמו הנפוץ-מדד המעו”ף (מכשירים עתידיים פיננסים), ששיאו היה מעל 1240 נקודות וכיום המדד עומד על 1170 נקודות.

הקריטריון של בורסה מנופחת מאוד ברור על פניו – ניתוק מוחלת בין מחירי המניות המייצגות את שוויין של החברות הנסחרות בבורסה לבין מצב עסקי אותן חברות. במילים אחרות – ניתוק מוחלט בין הפיננסי לריאלי. כפי שכתבתי בעבר השוק הפיננסי כמעט תמיד מקדים “בתנועתו” את השוק הריאלי ולכן ההתרסקות בשווקים באה כתוצאה מחשש, מוצדק או לא, באה כתוצאה מחשש מירידה ניכרת בתוצאות העסקיות של הפירמות השונות וההתאוששות הפיננסית בשווקים הינה ציפיה, מוצדקת או לא, להתאוששות ריאלית, הווה אומר שיפור ניכר בתוצאות העסקיות של הפירמות השונות.

חזרתי על ה’מוצדקת או לא’ מכוון שאיני יודע מה צופן העתיד והשווקים הפיננסים מנסים כל העת לבחון היכן היא נקודת שווי המשקל שבה השווי בבורסה ישקף באופן הטוב ביותר את המצב הריאלי של כל פירמה ופירמה. ההצדקה למחירי מניה ומחירי שוק תוכל להיבחן רק בדיעבד. רק לאחר תזוזה במחירים וניתוח תוצאות העבר ניתן יהיה לקבל תשובה מוחלטת האם שווי השוק מצדיק את התוצאות העסקיות של הפירמה. בעצם ניתן לכתוב שכל המומחים “הצודקים” יודעים לנתח את העבר  ואילו ניתוח העתיד הוא לא קל עד בלתי אפשרי.

אז התשובה לשאלת הכותרת – האם הבורסה מנופחת – תהיה רק בעתיד. העתיד הקרוב יוכל להעניק הצדקה, או לא, למחירים בהן נסחרות המניות ואז ניתן יהיה להסביר את תנועות ההון שהתרחשו היום. אם הפירמות יציגו תוצאות משופרות ו\או עודפות אזי המחירים של היום נכונים ואינם משקפים בועה או ניפוח ואם לאו אזי מחירי המניות יירדו למחיר שווי משקל אחר עד אשר הפירמות יציגו תוצאות עסקיות תואמות.