השקעות וניהול סיכונים

מרבית המשקיעים הפרטיים שבוחרים להשקיע את כספם בבורסה פועלים ברוב המקרים על סמך פרמטרים רבים שאינם קשורים להשקעות. חלקם עוסקים אף במסחר (מבלי לדעת זאת) ומבצעים פעולות מסחר רבות על אף שהוכח במחקרים רבים כי היכולת להרוויח במקרה זה נמוכות עד מאוד.

אלה שבוחרים להגדיר את עצמם משקיעים נוקטים בגישות שונות – תחושות בטן, קצת עזרה מהיועץ בבנק, קצת עזרה מחברים, מאמץ לדלות שבבי מידע מהעיתונות הכלכלית ועוד ועוד.

רובם כלל אינם מודעים לסביבת הסיכון וכיצד יש לעסוק בניהול סיכונים – הבסיס של ההשקעות כולן.

ניהול סיכונים אמור לתת מענה לאופיו של תיק ההשקעות ברמת הסיכונים אליהם כדאי או ראוי להיחשף. המטרה היא להגיע למצב בו רמת הסיכון תואמת את רצונותיו של בעל תיק ההשקעות. במידה ומשקיע מעוניין בתשואה שנתית של 20% ומנגד לא מעוניין להיחשף למניות – אכן יש פה סוג של בעיה. במידה ומשקיע מעוניין בתשואה שנתית של 5% ושליש מתיק ההשקעות שלו מושתת על מניות מתחום האנרגיה – אכן יש פה סוג של בעיה.

בעיית ניהול הסיכון תמונה ראשית במבנה תיק ההשקעות והשכבות המרכיבות אותו. ראוי לתת משקל עודף לכל רכיב ורכיב ורק לאחר מעבר “המכשול” הנ”ל לרדת לרזולוציית הנייר הבודד בכל שכבה ושכבה. גם במסגרת איזה ניירות ערך כדאי להחזיק בכל שכבה ושכבה כדאי לתת את הדין למערכת הסיכונים הכרוכה בבחירה. הבחירה יכולה מעת לעת להיות מכשול בפני עצמו כאשר בוחרים ניירות ערך שמתאימים לשכבת הסיכון הרצויה אך אינם מתאימים לרוח הסיכון של המשקיע.

ניהול הסיכון יכול לבוא לידי ביטוי בסוג המניות – מניות תל אביב 25, תל אביב 75 או מניות היתר.

ניהול סיכונים יכול לבוא לידי ביטוי גם בתחום אגרות החוב הקונצרניות – סוגיית דירוג, מח”מ, קיום בטחונות, מצב הפירמה, השתייכות למדדי התל בונד, סוגי הצמדה וכדומה.

ניהול סיכונים יכול לבוא לידי ביטוי גם בתחום אגרות החוב הממשלתיות – מח”מ, סוג הצמדה וההכרה בתשואות וביכולת ייצור רווחי הון.

ניהול סיכונים כדאי שיבוא לידי ביטוי בפרמטרים כגון – תחום עיסוק של הפירמה, הנהלת הפירמה, נפח המסחר בניירות הערך הרלוונטים, בחינת הפרמטרים הפיננסים של הפירמה, עברה והיכולת להתבונן קדימה, סביבה תחרותית ועוד ועוד.

מאחר וכל שכבה אמורה לייצג נאמנה את ניהול הסיכונים הראוי עבור המשקיע יש צורך בעבודה מקיפה שתוצאתה תהיה תיק השקעות ראוי שיעניק למשקיע את התשואות המקסימליות מחד, תחת הנחה של שוק חיובי ואת הפגיעה המינימלית מאידך תחת הנחה של שוק שלילי.