חברות העומדות בפני הצעת רכש או רכישה

לאחרונה התפרסמו בתקשורת הכתובה והאלקטרונית ידיעות אודות רכישות צפויות של חברות ציבוריות הן באמצעות הצעת רכש והן באמצעות רכישה ע”י חברה חיצונית. את הנתונים השונים ניתן לקבל באתר הבורסה לניירות                            ערך (http://maya.tase.co.il) והוא גלוי לציבור כולו. כל חברה ציבורית – חברה שמניותיה נסחרות בבורסה – חייבת בפרסום כל מידע העלול להשפיע על המשקיעים.

בין החברות ניתן למנות את שלמה אחזקות (141010) חברת מכתשים אגן (1081819) כלל ביטוח (224014) נגב (211011) וכלל פיננסים (1102227).

ככלל ניתן להבחין כי כאשר יש הצעה מהסוג הנ”ל מניות החברה עולות ומספקות למשקיעים תשואה נאה על האחזקה. הסיבה נעוצה בעובדה שבמרבית המקרים מדובר בהצעה מתגמלת וגבוה ממחיר החברה בשוק או לחלופין הערכת המשקיעים היא שסגירת עסקה מין הסוג הזה תהיה גבוה ממחיר השוק ולכן כדאי לרכוש את המניות היום ולקבל מחיר גבוה יותר בעת ביצוע עסקת הרכישה בעתיד הקרוב.

בין הדוגמאות שהוזכרו מעלה:

מכתשים אגן: בעלת המניות הגדולה – חברת כור – מנהלת מגעים למכירת מניותיה לחברה סינית במחיר הגבוה ב-60% ממחיר המניה בבורסה.

שלמה החזקות: בעל השליטה – שלמה שמלצר – מעוניין למחוק את המניות מהמסחר והמחיר יקבע לאחר ביצוע הערכת שווי.

כלל ביטוח: בעלת השליטה-חברת אידיבי-קיבלה הצעות למכור את החברה לפי מחיר שעדיין לא נקבע אך הערכות מדברות על מחיר הגבוה ממחיר השוק.

נגב: היום פורסמה הצעת רכש למניות החברה ע”י בעלת השליטה-אפריקה תעשיות-במחיר השוק. כתגובה עולה המניה בשיעור של יותר מ-6%.

כלל פיננסים: בעלת השליטה בחברה-כלל ביטוח-פירסמה הצעת רכש לפי מחיר של 3.3 ש”ח למניה ולאחר שלא היתה היענות ממחזיקי המניות למכור במחיר זה העלתה החברה את המחיר ל-4.5 ש”ח למניה. כמובן שמחיר המניה בשוק התאים את עצמו והמניה נסחרת ברמה של 4.4 ש”ח למניה.

לסיכום: ניתן לזהות שכאשר ישנה פעילות מאחורי הקלעים בנסיון לרכוש את החברה ולמחוק את מניותיה מהמסחר בבורסה ערכן של המניות יעלה ומחזיקיהן יהנו מעליית ערך.

 

אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני”ע ו/או מכשירים פיננסיים