השווקים רועדים

המשקיעים והסוחרים בשווקים הפיננסים חווים לאחרונה טלטלה רבה בשווקים. אתמול, כמו ימים אחרים בעת האחרונה, חווינו דוגמא בולטת. השוק בישראל פתח בחוזקה ועלה בפתיחה ב-2% ולאחר שעות מעטות חזר לנקודת האפס. ככל שהתקרבה שעת פתיחת המסחר בוול סטריט לצד המסחר באירופה השוק המקומי החל לטפס וסגר בעליות של מעט אחוז במדדים המובילים.

החדשות הטריות מהלילה בשוק המקומי מדברות על נוחי דנקנר שמעוניין לקנות מניות כור באמצעות דסק”ש בפרמיה של 16% מעל מחיר השוק וזאת לצד העובדה שמניות כור ירדו מתחילת השנה ב-66%. עיקר האחזקות של כור הינן מניות חברת מכתשים אגן המועמדת למכירה ביותר ממיליארד דולר לחברה סינית וכן אחזקה בבנק האירופי קרדיט סוויס (CS). האחזקה בבנק האירופי הינה אחזקה פיננסית ומכאן ניתן להסיק בבירור שכשאר תחול התאוששות בשווקים מניות כור יהיו הראשונות להינות מכך. מכירת מכתשים אגן מתומחרת במלואה במחירה של מנית כור.

סיפור נוסף שנשכח לאור האירועים האחרונים בשווקים הפיננסים הינה הצעת הרכש למניות גדות ביוכימיה ע”י בעל השליטה יצחק תשובה באמצעות החברה שבשליטתו-קבוצת דלק. הסיפור המרכזי אינו דווקא במניה אלא יותר באג”ח של החברה שנסחרת בתשואת זבל של 28% לצד דירוג BB שניתן ע”י חברת מעלות. במידה ותשובה “ידאג” לחברה אזי סביר להניח שהתשואות יצטמצמו משמעותית.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.