דיבידנד

דיבידנד בשוק ההון נחשב בעיני משקיעים רבים כסיבה מספקת להשקעה. חברה המחלקת דיבידנד מחלקת את רווחיה בין מחזיקי המניות שמצידם נהנים מתזרים מזומנים. בין אם חד פעמי ובין שוטף.

לדוגמא:

חברת בזק עומדת לחלק דיבידנד העומד של 8% מה שהופך את הנייר מעניין להשקעה.

חברת קרסו דיווחה על חלוקת דיבידנד של כ – 50 מיליון שקל עוד בספטמבר.

המערכת הבנקאית היתה עד פרוץ המשבר של 2008 מחלקת סידרתית של דיבידנדים אולם המשבר שפקד את השווקים העלה את החששות מפני יציבות המערכת הבנקאית ולכן המגמה נעצרה. חזרה לשיגרה סביר להניח שתחזיר את מגמת חלוקת דיבידנד.

כדאי לשים לב שכאשר קונים מניות דיבידנד מקבעים סוג של תשואה ללא קשר למחיר נייר הערך.

אחת האפשרויות הבולטות לחשיפה למגזר החברות המחלקות דיבידנד בקביעות הינו תעודות הסל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי