הטוויסט של ברננקי

התוכנית של ברננקי – הטוויסט – תוכנית שעשו בה שימוש לפני מספר עשורים באה בעצם להמיר חוב לטווח קצר לעבר חוב לטווח ארוך.