חלוקת דיבידנד

משקיעים בעולם מחפשים תמיד את האפשרות לסוג של תשואה קבועה. ניתן לעשות זאת ע”י קניית אג”ח, אם ממשלתי ואם קונצרני, והאפשרות הנוספת היא קניה של חברות המצהירות על גובה הדיבידנד אותו הן יחלקו במהלך שנת כספים.

חלוקת דיבידנד מעניקה למשקיע תשואת דיבידנד קבועה לצד תנועה של נכס הבסיס.

אפשרות נוספת להיצמד לחברות מחלקות דיבידנד הינה באמצעות ETF שעוקב אחר מדד חברות המחלקות דיבידנד.

בארץ ישנם מספר תעודות כאלו הן על חברות מחלקות דיבידנד בישראל, בארה”ב ובאירופה.