טבע-מניית העם

כל ישראלי ממוצע “יודע” שלהשקיע במניות חברת טבע זו השקעה “בטוחה”. מדידת ביצועי המניה בשנה האחרונה מצביע על ההיפך. בשנה האחרונה ירדו מניות טבע ביותר מ-20% ובנקודת זמן הירידות היו אף חריפות יותר. ב-5 השנים האחרונות הניבו המניות תשואה שקלית של קצת יותר מ-10%. הנתונים היבשים מצביעים שמניית העם אינה אטרקטיבית כ”כ. עם זאת, חייבים להבין כי השקעה במניות מסוגה של טבע אינה אמורה להציג תוצאות בטווח הזמן המיידי. הדיון הינו – מהי מסגרת הזמן הראויה – וכאן התשובה נחלקת בין כל המשקיעים.

נתון נוסף שחייבים להביא בחשבון הינו החשיפה המטבעית. קניה של טבע בבורסה המקומית בשקלים מושפעת מתנועת שערו של הדולר ואילו קניה של המניה בוול סטריט תימדד בתשואה דולרית.

לאותם אלו שמוכנים להיכנס להשקעה במניות טבע כדאי שיבינו את מרכיב הזמן שבהשקעה ופה, יתכן והיו פירות חיוביים יותר.

נתון נוסף לגבי ביצועי החברה – חברת טבע צומחת במהלך השנים האחרונות באמצעות רכישת חברות חדשות ופחות בצורה אורגנית. עם זאת, לחברה יש בקנה אישורים רבים הממתינים לאישור ה-FDA. אישור הפיתוחים שווה מיליארדי דולרים ויש לקחת זאת בחשבון.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.