השקעה באמצעות קרנות נאמנות

השקעה באמצעות קרנות נאמנות פופולארית מאוד עקב הנוחות שבה. קרן הנאמנות מצהירה מראש היכן היא משקיעה את הכספים ומכאן רק נותר לבחון פרמטרים פיננסים ולשלוח הוראת קניה. אפילו אין צורך במגבלת שער (לימיט).

אז זהו, שלא! מרבית בתי ההשקעות מנהלים היום קרנות נאמנות מכל הסוגים והמינים והמחקרים מראים כי מנהלי הקרנות לא מצליחים לייצר למחזיקים בהם ערך מיוחד. שלא לדבר על מחיקת ערך.

אז מהי קרן נאמנות? זהו מכשיר פיננסי אשר מצהיר מראש היכן הוא משקיע את כספי מחזיקי יחידות ההשתתפות בו. תוצאותיו שקופות – מפורסמות במדיה הכלכלית ברמה היומית, שבועית, חודשית ושנתית – וכן הפרמטרים השונים שכדאי לשקול לפני בחירת קרן מתאימה (תשואות, סטיית תקן, שארפ, מנהל הקרן, דמי ניהול).

כאשר אני קונה קרן נאמנות אני יודע מראש היכן כספי מושקע. למשל: אני מעוניין להשקיע במניות חברות נדל”ן אזי אחפש קרן נאמנות המתמחה בתחום מניות הנדל”ן.

החיסרון שבהשקעה בקרנות נאמנות הוא גדול. ראשית, לא ניתן לבצע פעילות במהלך המסחר אלא רק כתגובה לתום יום המסחר הנוכחי או הבא.

החיסרון הבולט בקרן נאמנות הינו התוצאות המציגות במרבית המדידות תמונה עגומה למדי ביחס למדדי היחס שלהן. לדוגמא: קרן נאמנות המצהירה שהיא משקיעה במניות ומדד היחס שלה הוא ת”א 100 השיגה תשואה בשנת 2011 של מינוס 35% – . מדד היחס – מדד ת”א 100 – ירד בפחות משיעור הירידה בקרן הנאמנות בשיעור משמעותי – ולכן השאלה הנשאלת מדוע כדאי להחזיק את קרן הנאמנות הנ”ל?!

מרבית קרנות הנאמנות מציגות תוצאות עגמות למדי ביחס למדדי היחס השונים ולכן בעת בחירת קרן נאמנות מתאימה כדאי לעשות עבודת נמלים מדוייקת ולבחור את הקרן שתייצר ערך אמיתי.

יתרונות בקרנות נאמנות ניתן למצוא בהשקעות קצה. השקעות בעלות סיכון גבוה יחסית לו כדאי להיחשף באמצעות מכשיר פיננסי שיספק נזילות. למשל – השקעה בקרנות נאמנות בתחום אגרות חוב מסוכנות, השקעה בחו”ל והשקעה במט”ח. כמובן שבתמורה נשלם דמי ניהול גבוהים יחסית אך האלטרנטיבה – קניה ישירה לדוגמא של אג”ח זבל ללא יכולת למדוד את כדאיות ההשקעה בו – היא גרועה בהרבה.

דוגמא למדיניות קרן הנאמנות:

החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 110% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מהמניות הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל המניות הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת ממניות אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.אם יחול שינוי ברשימת המניות הנכללות במדד, יתאים מנהל הקרן את הרכב ההשקעות במניות האמורות בהתאם לשינוי האמור, וזאת בתקופה המתחילה ביום חישוב המחירים השלישי שלפני מועד כניסת השינוי האמור לתוקף ומסתיימת ביום חישוב המחירים השלישי שלאחר מועד כניסת השינוי האמור לתוקף.החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.”

כמוכן שניתן לבחון גם את ביצועי הקרן, התשואה שרשמה במסגרת זמן נבחרת, מהן האחזקות העיקריות של הקרן והאם מנהל הקרן הצליח להציג ביצועים נאותים אל מול מדדי היחס שלו.