השקעה ביחידות ההשתתפות-נפט\גז

בין המכשירים הפיננסים הנסחרים בבורסה ניתן למצוא את חברות חיפושי הנפט והגז. בניגוד להשקעה במניות של חברות “רגילות” ההשקעה בחברות חיפושי הנפט והגז הינה באמצעות יחידות השתתפות (יה”ש) ומכאן גם שמן. למשל – ישראמקו יה”ש.

נהוג לומר כי ההשקעה בתחום היא מסוכנת מאוד וזה אכן נכון. השקעה מסוג זה נקראת השקעה של 0-1 (אפס-אחד). אפס-לא ימצא קידוח שבו יש נפט או גז. אחד – ימצא קידוח שבו יש נפט או גז.

במקרה של כישלון, יחידות ההשתתפות יאבדו מערכן אחוזים ניכרים במהירות ואילו הימצאות של נפט או גז תקפיץ את שווי יחידות ההשתתפות באחוזים ניכרים.

בין 2 הנקודות (עוד לפני נקודת ה-0-1) נעות יחידות ההשתתפות מעלה ומטה בשיעורים חדים ומשקפות את הפחד או החמדנות של הסוחרים בתחום וציפיותיהם לעתיד.

בניגוד לחברה “רגילה” לא באמת ניתן לנתח עסקית את תוצאות השותפות ומכאן שגם קשה מאוד לגזור לה שווי אמיתי.