חשיפה לשווקים בחו”ל

חשיפה לשווקים פיננסים בחו”ל יכולה להיעשות בשני דרכי פעולה:

1. קניית ניירות ערך ישירות בבורסות הזרות.

2. קניית ETF ‘ים – הנסחרים בישראל.

צריך לזכור, חשיפה לחו”ל כוללת גם חשיפה מטבעית. עלייה או ירידה בשע”ח משפיעה מיידית על האחזקה המתורגמת לשקלים. אם נייר הערך עלה ב-2% ואילו שע”ח ירד ב-2% ההשקעה עומדת במקום, ללא רווח וללא הפסד. כלל לא משנה אם מדובר בהשקעה דרך מכשירים פיננסים הנסחרים בישראל או אלו בחו”ל.

בהשקעה באמצעות ETF ‘ים בישראל ניתן להיחשף גם למדדים בחו”ל המנוטרלים מטבע וזו הדרך היחידה “להימלט” מתזוזות מטבע לכאן או לכאן. אני גורס שלא ניתן באמת לחזות לאן פני שע”ח ולכן איני מתייחס לכך בעת חיפוש אפיקי השקעה רלוונטיים.