אידיבי אגרות חוב

המשבר האחרון חושף בפני המשקיעים את החששות מפני חדלות פרעון של מדינות ופירמות. חששות כאלו מלוות בירידה חדה במחירי האג”ח ועליה בתשואות מאחר והמשקיעים לא מעוניינים להחזיק נכס שלא ישלם את התחייבויותיו.

אחת החברות הגדולות ביותר במשק – חברת אידיבי – שבבעלות נוחי דנקנר – רושמת ירידה חדה במחירי אגרות החוב שלה בימים אלו. האג”חים השונים נסחרים בתשואה לפדיון דו ספרתית מה שמגלם חששות הולכים וגוברים לאי-תשלום או לחלופין חשש מבקשת החברה לפריסה מחדש של החוב.

כיום מגלמות אגרות החוב אפשרות של “תספורת” של כמעט 50%. “תספורת” – הסדר בגינו ישולם רק חלק מהחוב והמשקיעים יוותרו על חלק מהחוב.

כדאי לשים לב שהמשתקף ממחיר אגרות החוב הם רק דעת המשקיעים ולא אמת צרופה. במידה והשוק (המשקיעים) טועה וחברת אידיבי לא תבקש להגיע להסדר חוב אזי מחיר ניירות הערך נראים יותר ממעניינים והאפשרות לאפסייד משמעותי קיים, גדלה.

“תספורות” דומות היו באגרות החוב של חברת אפריקה שבבעלות מר לב לבייב ואתמול (ב’ 19.12.11) פורסם על מר יוסי מימן שהחברה שבבעלותו – אמפל – מבקשת הסדר ופריסה מחודשת לחוב.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.