טבע וול סטריט טבע ישראל

לאחרונה החלו מניות חברת טבע לשוב לכותרות העיתונים. סיפור סביב העלייה החדה במחירי מניות החברה בשיעורים דו ספרתיים.

כדאי וראוי להבין כי מניות חברת טבע נסחרות בבורסה הישראלית לצד מסחר בוול סטריט (מדד נאסד”ק 100) – הווה אומר – מניה דואלית. מחיר מניה משקף את שוויה של החברה (מחיר מניה כפול מספר המניות שווה שווי חברה). לא יתכן כי שוויה של טבע בוול סטריט יהיה שונה משוויה של טבע בישראל ומכאן כי מחיר המניה צריך להיות זהה.

מניית טבע עלתה בוול סטריט מ-36$ לכ – 41$ – עלייה בשיעור של 13% בקירוב, בשלושת החודשים האחרונים.

מניית טבע עלתה בבורסה בישראל מ – 13,578 נק’ לכ – 15,700 נק’ – עלייה בשיעור של 16% בקירוב, בשלושת החודשים האחרונים.

אז מהיכן נובע ההבדל בתשואה? למשקיעים שמחזיקים את טבע בישראל יש השפעה של שע”ח של הדולר. בעוד שהמחזיקים מניות טבע בוול סטריט בדולר רואים את השינוי בתשואה הדולרית – המשקיעים בישראל רואים את שיעור השינוי השקלי המושפע מתזוזות שער הדולר מול השקל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.