פרספקטיבה היסטורית

“תקלות ובעיות גדולות נפתרות בסופו של דבר במחיר כזה או אחר. כך יפן אחרי פצצות האטום, ארצות הברית אחרי השפל הגדול, גרמניה אחרי המלחמה ולחילופין העם היהודי בשנות השואה ולאחריה.
אלו הם כמובן מקרי קיצון שנראו סוף העולם למי שלצערו איתרע מזלו להיות חלק מההיסטוריה ההיא.

הבעיות היום פתירות, ייתכן שתיהיה שחיקת ערך הכסף במשחקים מוניטריים מקומיים או גלובליים, ייתכן שהפתרון יהיה שמיטת חלק מהחוב באופן פורמלי, ייתכן שמשבר במדינה כלשהי יהיה טריגר ( למשל הפיכה בסין) לביצוע פעולות מהפכניות, תיתכן חזרה לצמיחה אמריקאית ברת קיימא ועוד עשרות תסריטים לרבות מלחמה בין מדינות או בין גושים.
וייתכן גם שנמשיך לחיות עם המצב הזה מספר שנים כפי שקורה ביפן, לך תדע.”

<ציטוט מעמית לכתיבה ברשת>