מגזר התקשורת

מגזר התקשורת נחבט בשנת 2011 ואיבד עשרות אחוזים מערכו. בין המניות הבולטות ניתן למנות את חברות הסלולר הסחירות-פרטנר וסלקום, חברות כגון הוט לצד חברות כמו בזק ובי קום.

אציין עובדה שאינה ידועה לרבים – ניתן לקנות את כל המגזר באמצעות ETF מקומי.

נשאלת השאלה האם זה הזמן לקנות את המגזר, או מניות חברה מסויימת, או שמה להמתין כי הרע עוד צפוי לבוא. לעניות דעתי הרע מאחורינו ועכשיו נשאלת השאלה האם יש מקום לאפסייד במגזר זה. כל הגזרות הרגולטוריות כבר מגולמות במחירים, כל המתחרים בתחום הסלולר כבר ידועים ונכנסים למשחק ולקוחות הקצה כבר למדו להכיר בכוח שנתן להם הרגולטור.

משקיעים צריכים ללמוד ולדעת שעל מנת לבצע השקעה טובה ומניבה כדאי לזהות אותה כשהיא נמצאת בשפל. לא למצוא את נקודת המחיר הנמוכה ביותר אלא לנסות ולזהות היחלשות במומנטום שלילי והאם מתרחש שינוי עסקי ואירגוני בתחום.

אם התשובה היא כן, על אף הירידות החדות, אזי זה הזמן לבחון פתיחת פוזיציה וכניסה להשקעה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.