ברזיל

כחלק מפיזור גלובלי בתיק ההשקעות אני תר אחר מספר אלטרנטיבות הקיימות בשוק הישראלי. איך מתחבר הפיזור הגלובלי עם השקעה בשוק הישראלי? ניתן לקנות ני”ע של חברה העוסקת בייצוא וניתן לקנות ETF העוקבים אחר מדדים זרים הנסחרים בארץ.

מאוד קשה להגיע לערך מוסף כאשר מנסים למצוא השקעה במניות של חברה מסויימת בשוק זר, שאינו ארה”ב או אירופה, ולרשום תוצאות בסיכון נשלט.

אני בוחר לעשות זאת באמצעות ETF על מדדים זרים כאשר הערך המוסף בא מניתוח מאקרו כלכלי שהינו קשה יותר לניתוח אך יותר קל לביצוע.

הטריגר במקרה של ברזיל בא לידי ביטוי באליפות העולם בכדורגל-המונדיאל-שיתקיים במדינה בשנת 2014. אירועים מסדר גודל כזה יכולים לתת פוש (PUSH) גדול מאוד לכלכלה המקומית. מדובר בפיתוח תשתיות, הקצאת משאבים לאומיים, גיוס עובדים, כניסה של משקיעים, כניסה של חברות זרות ועידוד רגולטורי שתפקידו לעודד השלמת המיזם הגדול וזאת בפרק זמן ידוע מראש.

ניתן לקרוא לזה סוג של אופציה על ברזיל – כאשר התנאים ידועים מראש – קונים משק מתפתח במהירות ומקבלים אופציה בחינם על צמיחה מואצת כתוצאה מהמונדיאל.

ואופציה, למי שאינו יודע, היא אמנם השקעה מסוכנת אך תכליתה היא תשלום פרמיה קטנה היום לטובת אפסייד גדול במסגרת הזמן הידועה.

מניתוח המקרה הברזילאי נראה שההשקעה באופציה נראית מעניינת ויכולה למלא את תפקידה המקורי – פיזור גלובלי בתיק ההשקעות ותיבולו במשק מתפתח עם לחץ כלפי מעלה שנובע מהעתיד הקרוב והידוע.

השקעה באמצעות ETF הנסחר בבורסה בישראל הופכת את ההשקעה לקלה יחסית. ההשקעה היא בשקלים, יכולת המעקב פשוטה והעלויות זולות משמעותית אל מול הוצאת הכסף לבורסה הברזילאית.

כמובן שההשקעה מסוג זה אינה מתאימה לכל תיק השקעות ומשקלה צריך להיקבע בהתאם לרמת הסיכון שהמשקיע מוכן ליטול על עצמו. מאחר ומדובר בהשקעה שתפקידה סוג של תיבול לתיק ההשקעות צריך לדעת מראש עד כמה לתבל את התיק.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.