מיטרוניקס

היום פירסמה החברה באתר האינטרנט של הבורסה כי המו”מ למכירת השליטה בחברה הופסק לאור אי תמיכתם של חברי קיבוץ עמק יזרעאל – בעלי השליטה בחברה (67%) – במחיר שהוצע. מיטרוניקס ניהלה מו”מ עם גורם זר למכירתה לפי שווי של 345 מ’ ש’ כאשר המחיר בבורסה מגלם שווי חברה של 270 מ’ ש’.

החברה עוסקת בפיתוח, ייצור, מכירה ושיווק של רובוטים לניקוי בריכות ולכן פעילותה עונתית וכן יכולה להתאים לחברה גדולה העוסקת בתחום שתייצר סינרגיה לפעילותה.

האפשרות שעומדת על הפרק הינה שיפור ההצעה מצד החברה הרוכשת שתעלה את הפרמיה תמורת השליטה.

האירועים שעומדים על הפרק בעסקה מסוג זה היא היצמדות להשקעה בחברה צומחת ומנגד חשיפה לאופציה עם אפסייד משמעותי במידה והצעה לרכישת החברה תעלה שלב ומחיר.

ישנו סיכון מסויים במידה ומכירת החברה תרד מהפרק וכן מסיכון הכרוך בפגיעה בפעילות החברה בעתיד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.