האנליסט אומר אפסייד של 50%

בתקשורת הכלכלית (טלוויזיה, עיתון, אתרי אינטרנט) מתפרסמות מדי תקופה תחזיות וסקירות של אנליסטים שונים עם הערכות שווי על חברות ומחירי ניירות ערך שלהן. לא פעם ניתן למצוא הערכות שווי הגבוהות בעשרות אחוזים ממחיר נייר הערך בשוק כאשר ההמלצה נוקבת במחיר יעד אטרקטיבי ועל פניו כל שנותר הוא “לרוץ ולקנות”.

השאלה שנותרה פתוחה היא כיצד להתמודד עם מידע שכזה. האם לקנות? האם זה נכון?

לדעתי יש תשובה חד משמעית לסוגיה – מי שמעוניין לפעול על פי הפרסומים בתקשורת הכלכלית כדאי שיבין כי יתכן וירשום הפסדים.

הסקירה והערכת השווי של האנליסט האלמוני על נייר ערך אלמוני לא הכרח מתאימה לסיכון שמתאים למשקיע. בחלק מהמקרים בית ההשקעות של אותו אנליסט אלמוני כבר נמצא בנייר הערך או לחלופין נמצא בתהליך מכירה בנייר. זמן התגובה להמלצות אנליסטים הינו טווח זמן ארוך במונחי האדם מין היישוב – בין 12-18 חודש.

שורה תחתונה – לדעתי לא כדאי לפעול רק על סמך מה שקוראים בתקשורת האלקטרונית. סקירת האנליסט יכולה להיות זרז עבור המשקיע לבדוק ולבחון בעצמו את הנתונים ורק על סמך בדיקותיו לקבל החלטת השקעה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.