כניסה ויציאה של משקיעים זרים

חלק לא מבוטל מהפעילים בשוק ההון בתל אביב ובישראל הינם משקיעים זרים. נוטים ליחס להם לפעמים תכונות כמו זיהוי מוקדם של גלי ירידות או עליות או לחלופין יכולת לזהות האם השוק אטרקטיבי. ובכן, המשקיעים הישראלים לא פחות מתוחכמים מהזרים ולרוב – המשקיעים הזרים “רודפים” אחר מקבילהם הישראלים.

אך בכל זאת, איך מזהים את כניסתם או יציאתם של המשקיעים הזרים?!

הפרמטר המרכזי הוא כמובן שער החליפין של הדולר (או אירו). יציאה של זרים תגרור מכירה של שקלים וקניה של דולרים ואירוע כזה יגרור בוודאות גבוה עליה בשער הדולר מול השקל (אירוע שלא קרה). מנגד, כניסה של זרים תגרור בוודאות גבוה ירידה בשער הדולר מאחר והזרים יימכרו דולרים על מנת לקנות שקלים איתם יקנו ניירות ערך ישראלים.

האם יתרחש תהליך דומה בעת האחרונה? בחינת שער הדולר מראה שלא.