הסיפור של דלק נדל”ן

רבות דובר אודות חברת דלק נדל”ן. החברה נמצאת בבעלות מר יצחק תשובה ועוסקת בתחום הנדל”ן ונסחרת כיום בשער של 16 אג’ המגלם לחברה שווי שוק של 62 מיליון שקל כאשר בשיאה נסחרה המניה בשער של מעל 2000 אג’ (שנת 2007).

עיקר הסיפור סביב עסקי החברה נסוב על מרכיב החוב של החברה. בעבר גייסה החברה הון באמצעות הנפקת אגרות חוב כך שרוכשי אגרות החוב נתנו הלוואות לחברה בתמורה לאג”ח. אג”ח, בשונה מאקוויטי (מניות), אינו מקנה בעלות על החברה אלא סוג של הלוואה בלבד בתמורה לתשלומי ריבית שוטפים כאשר בתום מועד ידוע מראש מחזירה החברה את החוב לבעלי החוב.

לאור מצבה הרעוע של החברה כיום היא אינה יכולה להחזיר את חובותיה (אינה יכולה לשרת את החוב) מה גם שאין באפשרותה לשלם את תשלומי הריבית השוטפים. לאור זאת, החלו הצדדים הנוגעים בדבר – החברה ובעלי החוב – לדון על תנאים אפשריים לפתרון הבעיה.

הרעש הגדול סביב נסיון ההסדר נוגע למצב בו הציבור הרחב אשר כספו מנוהל ע”י חברות ההשקעה (מוסדיים) מושקע באגרות חוב אלו וחברות ההשקעה מצידן אינן פועלות מספיק על מנת לדרוש את החזר החוב כפי שהיה מצויין בעת הנפקת אגרות החוב.

לצד המוסדיים ישנם גם משקיעים פרטיים אשר אינן מוכנים לקבל הסדר בו יאבדו את מרבית השקעתם ולכן התאחדו יחדיו על מנת להילחם בבעל השליטה מר יצחק תשובה.

מה דורשים המשקיעים הפרטיים? בשפה פשוטה – דרישתם היא כי בעל השליטה יכניס את ידו לכיס וישלם את חובותיה של דלק נדל”ן. אם ארחיב את הנושא – המשקיעים הפרטיים דורשים כי תהיה הרמת מסך בין בעל השליטה לבין החברה וזאת בניגוד לחוק הנוהג לפיו החברה היא יישות משפטית נפרדת מבעלי השליטה בה וחובות החברה אינם חלים על בעלי החברה.

מאחר וישנם מספר סדרות של אגרות חוב ההסדר שיגובש, אם יגובש, אמור לרצות את מרבית מחזיקי החוב. כיום, בעלי החוב הפרטיים (בניגוד למוסדיים) מוכנים להגיע למצב משפטי בו החברה תפורק ובמקרה זה סביר להניח שלא יישאר כסף לתשלום חובות החברה. מנגד, בדיונים שהתקיימו בין הצדדים היה נסיון להגיע לפשרה לפיה בעלי החוב יוותרו על חלק מכספם בתמורה לנסיון החייאה של החברה והכנסת כסף נוסף ע”י מר יצחק תשובה.

השאלה המתבקשת היא האם פירוק החברה תואיל למחזיקי החוב או לחלופין כדאי להם להגיע למצב בו הם יקבלו חלק מכספם והחברה תמשיך להתקיים ותוכל “לשרת” את חובותיה.

“המלחמה” שבין בעלי החוב לבין בעלי השליטה היא סוג של משחק פוקר עד שאחד הצדדים ישבר.

על פניו נראה שעדיף לבעלי החוב לוותר על חלק מכספם בתמורה לנסיון הצלה של החברה והזרקה של הון נוסף ע”י בעל השליטה. חלק מבעלי החוב הפרטיים מוכנים לוותר על כספם וידרשו במקביל לפרק את החברה.

הגעה להסדר בין הצדדים יכולה להקפיץ את מחירי ניירות הערך, במיוחד אגרות החוב שניתן יהיה לחשב את ערכן. מנגד, אי הגעה להסדר פשרה עלול לפרק את החברה כך ששווי ניירות הערך יהיה קרוב לאפס.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.