CDS – 2

CDS – ראשי תיבות: Crdit Default Swap – מכשיר המודד את מרווחי האשראי או עלויות ההגנה מפני חדלות פירעון הן מדינתי והן קונצרני. בחלק הקונצרני המדד  בעיקר אל מול אגרות חוב בדרוג הגבוה מ-A. התנודות ב-CDS מבטאות את רחשי המשקיעים בעולם אל מול המתרחש ועד כמה יקר להגן על עצמך כמשקיע אל מול חדלות פירעון.

תנודות ה-CDS בימים אלו באות לידי ביטוי באופן מובהק לאור המשבר האירופי והחשש מפני חדלות פירעון של יוון ואולי אף מדינות נוספות באירופה.

לשם השוואה אציג מספר דוגמאות על ה-CDS השונים:

ישראל – 204.41 נק’ בסיס כאשר ב-52 השבועות האחרונים נעו מרווחי ה-CDS בין 107.07-223.1 נק’ בסיס.

יוון – 3535.66 נק’ בסיס כאשר ב-52 השבועות האחרונים נעו מרווחי ה-CDS בין 661.24-5332.06 נק’ בסיס.

גרמניה – 112.23 נק’ בסיס כאשר ב-52 השבועות האחרונים נעו מרווחי ה-CDS בין 29.86-114.44 נק’ בסיס.

* נתונים: Bloomberg

מהנתונים ניתן ללמוד על רחשי הלב של המשקיעים אודות הסיכונים הכרוכים בהשקעות. ככל שרמת ה-CDS עולה – עולה גם עלויות ההגנה מפני חדלות פרעון (פרמיות הסיכון). לאור המצב בעולם, ובאירופה, ניתן להבין כי העלויות של יוון גבוהות לאין שיעור אל מול גרמניה או אפילו ישראל.

עפ”י הנתונים ניתן לראות כיצד עלו מרווחי האשראי ב-52 השבועות האחרונים וזאת מאז החל להתעורר המשבר האירופי. הפרשה החלה בחצי הראשון של 2010 במדינות ה-PIGS (פורטוגל, אירלנד, יוון, ספרד) ועד ימים אלו בהם יוון עומדת בפני פשיטת רגל במידה ותוכנית החילוץ למדינה לא תצא אל הפועל או שהמדינה לא תצליח לעמוד בתנאי המדינות המחלצות.

כמו בכל תחום גם בתחום ההשקעות יש ‘בק אופיס’ – המאחורי הקלעים של עולם ההשקעות שבו מתרחשים עניינים שבמרבית המקרים אינם ברורים דיו למשקיעים מין היישוב.

עם זאת, לא משנה עד כמה נתון זה או אחר חשוב, אני טוען שיתר אינפורמציה לא תועיל למשקיע מין הישוב. ההנחה שניתן להשתלט על כל הנתונים, על כל המספרים ועל כל הערכות הינה הערכה שגויה שיכולה להזיק יותר מלהועיל ולכן כדאי ורצוי לדעת איך וכיצד למיין את שטף המידע הקיים.

אני אציין עובדה שלא רבים ערים לה – המידע באינטרנט נגיש לכל המשקיעים ולכל הגולשים. היתרון היחסי של בעל מקצוע בתחום ההשקעות הינו בניתור המידע הרלוונטי. סינון נכון יותר של המידע ותרגום המידע בצורה ברורה ומהירה יותר ומכאן הערך המוסף.