הפחד מהשקעה בבורסה

למרבית בני האדם יש חשש אמיתי להשקיע בשוק ההון. כל נושא החשיפה למניות ולניירות ערך נשמע לאדם מין הישוב כהימור מסוכן. הסיפורים השכיחים מספרים על חבר שהפסיד את הבית שלו בבורסה והיום אין לו מה לאכול ולכן החששות מקבלים ביטוי הולם. לא עולות שאלות מדוע החבר הפסיד, היכן השקיע את כספו והאם ידע לאילו סיכונים הוא נחשף.

הפחד להשקיע בשוק ההון נובע גם מהמחשבה שמדובר בסוג של הימור. רולטת הימורים לכל דבר. משקיעים סכום כסף – או שמרוויחים או שמפסידים.

ובכן, השקעה בשוק ההון אינה מתכון להפסד בתים ובטח אינה רולטת הימורים.

על מנת להתגבר על הפחדים מהשקעה בבורסה צריך להבין את הסיכונים והסיכויים המגולמים בהשקעה מסוג זה. השקעה חליפית הינה השקעה בנדל”ן. האם השקעה בנדל”ן מסוכנת? האם היא הימור? רולטה?

כשם שההתייחסות להשקעה בנדל”ן היא “קניתי נכס” כך כדאי וראוי שתהיה ההתייחסות להשקעה בבורסה!

ההבדל היחידי (פרט לתשואות העדיפות בהשקעה הונית בבורסה) נעוץ בעובדה שהמשקיע בנדל”ן לא בודק ומחשב את ערך הבית בכל יום וגם אילו רצה לעשות כן הוא אינו יכול. השינוי במחיר הבית שנרכש אינו מפורסם מדי יום בעיתון או באתרי האינטרנט הכלכליים וגם אם כן המשקיע אינו מוטרד מתזוזות המחיר – “קניתי בית לשנים רבות” יאמר לעצמו.

ברגע שהמשקיע יתייחס לניירות הערך שקנה כנכס לכל דבר – או אז יהיה קל לשחרר ולדלג על הפחד מהשקעה בבורסה.

בבורסה קיימים מכשירי השקעה רבים בהתאם לסיכון אותו מוכן ליטול המשקיע.

המשוואה הידועה פשוטה – ‘כגובה הסיכון-גובה הסיכוי’.

ככל שניטול יותר סיכון כך האפשרות לייצר תשואה עולה אך האפשרות להפסיד עולה אף היא.

אותם אלו שאינם מעוניינים ליטול סיכון רב יש מכשירי השקעה מתאימים. סיכון נמוך-תשואה נמוכה – אפשרות להפסד נמוכה.

ראוי תמיד לפזר את הסיכונים בין מכשירי ההשקעה השונים החל ברמת סיכון נמוכה מאוד ועד לרמות סיכון גבוהות יותר והכל בהתאם לדרישות המשקיע מתיק ההשקעות שלו.

משקיע שמעוניין להרוויח 10% בשנה לא יוכל להגיע לכך ללא נטילת סיכון מסוים.

על מנת להתגבר על הפחד מהשקעה בבורסה יש צורך להבין כי קניית ניירות ערך (מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכו’) הינה קניית נכס לכל דבר (ניירות ערך – נכס פיננסי, בית – נכס ריאלי). לאחר שלב ההבנה כדאי להתאים את רמת הסיכון לאופי המשקיע ולפרמטרים כגון גיל, סך ההון, החששות מהפסדים, אופק השקעה בשנים וכו’.

השקעה בנכסים הוניים (ניירות ערך), לאחר בניית תוכנית עבודה מתאימה, יכולה להניב למשקיע תשואה נאותה ולשחרר את הפחד מהשקעה בבורסה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.