מחזורי מסחר

מחזור המסחר הוא אחד האינדיקטורים החשובים ביותר בתחום הניתוח הטכני. עם זאת, בעיתות משבר או גאות, ירידות בשווקים או עליות בשווקים, ניתן ללמוד על המתרחש באמצעות נפח המסחר בבורסה (ניירות ערך או מדדים).

כאשר נרשמות עליות (בכל נייר ערך או מדד) ונפח המסחר הולך ומצטמצם ניתן לזהות אפשרות כי העליות, אולי, הגיעו לידי מיצוי.

כאשר נרשמות ירידות (בכל נייר ערך או מדד) ונפח המסחר הולך ומצטמצם ניתן לזהות אפשרות כי הירידות, אולי, הגיעו לידי מיצוי.

הדבר נכון גם במקרה הפוך – עליה בנפח המסחר תוך כדי התגברות המומנטום המסויים (עליות או ירידות) מבשר כי המומנטום יכול להימשך.