קרדן אןוי

חברת האחזקות קרדן אןוי רשמה מתחילת השנה תשואה שלילית של 70% בקירוב. שוב – מניות החברה ירדו ב-70% בפחות מחצי שנת מסחר. שווי החברה עומד כיום 317 מיליון שקל בלבד.

החברה פועלת בתחום הנדל”ן והפיננסים והינה חברה זרה (הולנד) הרשומה למסחר בישראל.

ההסבר לירידות החדות במניות החברה נעוץ במצבת ההתחייבויות של החברה לאחר גיוסי חוב גדולים שביצעה בשנים עברו והחשש של המשקיעים שהחברה לא תוכל לעמוד בהחזרים השוטפים.

לחברה תלות גבוה במגזר הנדל”ן והפיננסים ועל מנת להחזיק מעמד יהיה עליה לממש נכסים רבים על מנת לעמוד בהתחייבויות. תחת הנחה שהנהלת החברה תצליח לממש נכסים במחירים ראויים והשווקים הפיננסים יחזרו לפסים יותר חיוביים יכול השוק לחזור ולהביע אמון בחברה:

  1. שווקים פיננסים חיוביים
  2. אפשרות מימוש נכסים במחירים ראויים
  3. הנהלה שיודעת להתנהל בסביבה עסקית מאתגרת
  4. עמידה בהתחייבויות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.