הגופים הפועלים באירופה

להלן הגופים העיקריים הפועלים באירופה שתפקידם לעצור את הסערה הפיננסית בשווקים:

  1. קרן החילוץ – EFSE – סמכויות התערבות בתחום אגרות החוב ומסגרות אשראי מדינתיים ( European Financial Stability Facility).
  2. קרן חילוץ – ESM – סמכויות התערבות בתחום אגרות החוב ומסגרות אשראי מדינתיים ( European Stability Mechanism ).
  3. הבנק המרכזי באירופה – ECB – עפ”י ההחלטה שהתקבלה בסוף השבוע האחרון יהיו לבנק סמכויות נרחבות ובין השאר לפקח על הבנקים תחת הגוש האירופי ביבשת.