מחזורי \ נפח מסחר

מחזורי מסחר – נפח מסחר

למחזורי המסחר יש תפקיד מכריע בהבנה של תנועות השוק – הן מדדי והן ברמת הנייר הבודד.

ככלל, ירידה בנפח המסחר פוגעת קשות ביכולת לבצע פעילות בשווקים הפיננסים מאחר והנזילות (היכולת למכור ולקנות ניירות ערך) היא ערך מרכזי (אם כי לא היחיד) בהשקעות הוניות.

בכל הנוגע למומנטום של השווקים הפיננסים או נייר ערך בודד ניתן לייחס לנפח המסחר:

  1. ירידה בנפח המסחר – פגיעה בנזילות
  2. עלייה בשווי לצד גידול בנפח המסחר – כניסת השקעות חדשות \ נוספות בנייר הערך או במדד הרלוונטי
  3. ירידה בשווי לצד ירידה בנפח המסחר – יתכן וניתן יהיה לייחס את הירידה בשווי לתיקון מחיר זמני
  4. עלייה בשווי לצד ירידה בנפח המסחר – המשך העלייה בשווי אינה מגובה בכניסת “הון טרי” ולכן ראוי להיזהר
  5. ירידה בשווי לצד גידול בנפח המסחר – הירידה בשווי מגובה במכירות מסיביות של המשקיעים השונים.