ביצועי קרנות נאמנות נבחרות

אחת ההשקעות הפופולריות במרחב הציבורי היא באמצעות קרנות נאמנות. להלן סקירה קצרה ומצומצמת של ביצועי הקרנות המובילות בהתאם לסוג החשיפה (המדידה נכונה ל-12 החודשים האחרונים):

חשיפה מנייתית:

  • מדד היחס – ת”א 100 – (14.77% –)

1. הראל פיא מניות דיב 30 – מס’ קרן – 5114947 – (33.67%-) דמי ניהול – 1.82%

2. פסגות מניות ישראל – מס’ קרן – 5100722 – (25.88%-) דמי ניהול 2.62%

3. איביאי מניות – מס’ קרן – 5102132 – (23.12%-) דמי ניהול – 2.35%

חשיפה לאג”ח קונצרני:

  • מדד היחס – מדד תל בונד 20 – (1.04%)

1. אקסלנס אג”ח פלוס – מס’ קרן – 5103932 – (12.26%-) דמי ניהול – 1.12%

2. כלל אג”ח חברות ממוקדת – מס’ קרן – 5107453 – (10.66%-) דמי ניהול – 1.6%

3. הראל פיא אג”ח חברות והמרה – מס’ קרן – 5110432 – (12.36%-) דמי ניהול – 2.07%

חשיפה לאג”ח מדינה:

  • מדד היחס – אג”ח ממשלתי כללי – (7.71%)

1. מנורה תיק אג”ח מדינה – מס’ קרן – 5120092 – (2.71%) דמי ניהול – 1.02%

2. דש אג”ח מדינה ללא מניות – מס’ קרן – 5108378 – (3.53%) דמי ניהול – 1.25%

3. ילין אג”ח מדינה ללא מניות – מס’ קרן – 5108881 – (4.07%) דמי ניהול – 1.1%

חשיפה לאג”ח חו”ל:

  • מדד היחס –  Barclays US Agg Bond TR USD  – ב: (7.47%)

1. אלטשולר אג”ח גלובלי – מס’ קרן – 5105911 – (16.91%) דמי ניהול – 1.27%

2. תמיר פישמן אג”ח בינלאומי – מס’ קרן – 5100300 – (14.82%) דמי ניהול – 1.75%

3. אנליסט אג”ח חו”ל – מס’ קרן – 5104237 – (13.86%) דמי ניהול – 1.25%

חשיפה למניות חו”ל:

  • מדד היחס – S&P 500 ארה”ב – (1.66%)

1. איביאי מניות חו”ל – מס’ קרן – 5100821 – (9.36%-) דמי ניהול – 2.35%

2. הלמן אלדובי מניות חו”ל – מס’ קרן – 5115951 – (9.29%-) דמי ניהול – 2.6%

3. איילון מרווחים מניות חו”ל – מס’ קרן –  5106281 – (4.12%-) דמי ניהול – 3.12%

* הנתונים נכונים ליום 11.7.12

* מקור – טרמינל

* הנתונים הן בחירה אקראית של קרנות נאמנות תחת אותה קטגוריה

* נתוני קרנות חו”ל מושפעות מט”ח

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.