פחד ורעדה

באווירה שיש בשווקים כיום לא פלא שישנן הרבה הערכות שליליות על ביצועי החברות וביצועי השווקים בעת הקרובה.

כמעט כל גוף השקעות שמכבד את עצמו מוציא דף עבודה, הן פנימי והן לתקשורת, ובו הוא מפרט את הרעה שתפקוד את השווקים בזמן הקרוב.

המצב אמנם בהחלט לא נראה טוב אך אחדד ואכתוב שכך נראה כל משבר בשוק ההון, עמוק או רדוד.

וכשהפחד שולט בשווקים זה הזמן להתבונן מקרוב אחר הסיכון שאנו מוכנים ליטול ועוד יותר חשוב לאן רוצים להגיע.