הסוגיה האירנית

התקשורת מלאה במלל רב אודות הסוגיה האירנית. האם ישראל תתקוף את מתקני הגרעין, איך תתבצע הפעולה, כמות ההרוגים בצד הישראלי ותגובת העולם. בצד הבעיה האירנית צצה לה לפתע גם סוגיה סורית וההתמודדות עם נשק בלתי קונבנציונלי.

הקשר בין הסוגיה האירנית\סורית לבין השווקים הפיננסים הוא הדוק. חוסר וודאות, ובמיוחד בנושא מלחמה, אינו טוב לבורסה.

עם זאת, “לאזרח הקטן” אין באמת אפשרות לדעת כיצד התנהלו המהלכים בנושא האירני ולכן לא ניתן לדעתי לגבות את אי הידיעה ו\או אי הוודאות בפעולה ממשית בשוק ההון.