תעודות סל (ETF)

לאלו התוהים מהי תעודת סל – בקצרה – מכשיר השקעה העוקב אחר מדד יחס נבחר (נכס הבסיס) ומתנהג בדומה למדד. לדוגמא: הרצון להשקיע בנדל”ן – ניתן לקנות מניות של חברות נדל”ן (ולחפש ולבחור את המתאימות ביותר) או לחלופין להשקיע בתעודת סל העוקבת אחר מדד הנדל”ן המכיל בתוכו מניות של חברות נדל”ן נבחרות.

מרבית העוסקים בתחום ההשקעות רואים לנגד עיניהם את הרצון “לכבוש” את מדדי היחס או בשפה המקצועית – “להכות את הבנצ’מרק”. בשפה יותר פשוטה – אם אני מודד את עצמי מול מדד תל אביב 25 (נכס הבסיס) אני רוצה להשיג תשואה עודפת על המדד.

מנסיוני, ומנסיון של רבים אחרים, הרצון להכות את הבנצ’מרק נועד במרבית המקרים לכישלון ורק מעטים יודעים ומצליחים להשיג תוצאה עודפת על מדד היחס לאורך זמן.

לאחר נסיון של שנים בו השווקים הפיננסים הוכיחו כי האפשרות להשיג תשואות דו ספרתיות במדדים הראשיים היא אפשרית, המתאימות ורצויות לכל משקיע ממוצע, הגעתי למסקנה הפשוטה – על מנת להשיג תוצאות דומות לשוק הדרך הטובה ביותר היא שימוש מושכל בתעודות סל \ ETF.

תעודת סל מכילה בתוכה ומעניקה למשקיע מספר כלי השקעה משמעותיים הקשים להשגה בדרכים פשוטות:

  1. הצמדות למדד היחס הרלוונטי
  2. נזילות גבוה
  3. פיזור נאות
  4. אפשרויות הגנה על ההשקעה
  5. מגוון השקעה רחב
  6. סיכון נמוך

מנגד, כמו בכל דבר בחיים, יש לתעודות הסל גם מגרעות:

  1. כלי “טיפש”
  2. אי יכולת להתמקד בנייד הבודד
  3. לפעמים פיזור יתר

כמובן שלא מניתי את כל המעלות או המגרעות של תעודת הסל אך נגעתי בעיקר.

באמצעות תעודות הסל בישראל ניתן להיחשף כמעט לכל אפיקי ההשקעה הרלוונטים למשקיע. כמו חשיפה למדדים עיקריים בישראל: ת”א 25, ת”א 100, ת”א 75, בנקים, נדל”ן, בלו טק, פיננסים, ביטוח, תל בונד 20, 40,60, תל בונד שקלי, מדדי אג”ח ממשלתי צמוד ושקלי במח”מ 0-2, 2-5, 5+, חשיפה לשורט ועוד.

וכן מאפשר השוק הישראלי חשיפה באמצעות תעודות סל גם להשקעה במדדים מעבר לים: דאו גונס, נאסד”ק, S&P, ראסל, דאקס גרמניה, קאק צרפת, פוטסי לונדון, ספרד, קוריאה, סין, הודו, סינגפור, ברזיל, אוסטרליה, אג”ח קונצרני אמריקאי, אג”ח קונצרני אירופי, חשיפה לשורט ועוד.

כמו כן מאפשר השוק הישראלי חשיפה באמצעות תעודות סל גם לאפיקי השקעה אלטרנטיביים כגון מים, חלקות, מתכות ועוד.

אפשרות נוספת להשקעה באמצעות תעודת סל הינן התעודות המורכבות המכילות מספר מרכיבים ממדדי יחס שנמנו מעלה בשילובי חשיפה כאלו ואחרים.

כמובן שבבורסה האמריקאית (וכן באירופה) התחום כולל מאות תעודות סל (ETF) עם מגוון חשיפות השקעה בהתאם לאופי המשקיע.

בין החברות בישראל המנפיקות תעודות סל ניתן למנות את קסם (אקסלנס), תכלית (דש), הראל סל (הראל), פסגות סל (פסגות) ומיטב סל (מיטב).

בין החברות בחו”ל המנפיקות ETF ניתן למנות: Vanguard, State Street Global Advisors, iShares, PowerShares.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.