השקעה בהודו באמצעות ETF

כמו סין גם הודו נחשבה עד לפני זמן לא רב כפלא כלכלי עם רמות צמיחה גבוהות. לאחרונה ממש, מספר רבעונים אחרונים, רשמה הכלכלה הגדולה של הודו צמיחה חד ספרתית (סביב 6-7 אחוז) דבר המעלה את השאלה האם כלכלת הודו היא עדיין חלק מהפלא הכלכלי של מדינות ה-BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין).

בהודו עדיין שוררת אינפלציה שאינה מערבית אך גם שיעורי הריבית במדינה (7%) אינם קרובים לריבית מערבית.

כמו בעולם כולו גם בהודו, הבעיות הנראות לעין כיום שמונעות מהשווקים להתרומם הינן סוגיות פוליטיות בין פוליטיקאים ובמדינה גדולה כמו הודו על אחת כמה וכמה. עם זאת, בסביבת צמיחה שלילית במדינות מערביות רבות וצמיחה נמוכה במדינות המערביות הגדולות – כדאי לשים לב למדינות עם רמות צמיחה כמו זו של הודו תוך הבנה של רמת הסיכון המתבקשת.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.