הכשרה אנרגיה

כעיקרון איני בעד השקעות ספקולטיביות בכלל ובחלום של מציאת גז או נפט בפרט. עם זאת, אני לא יכול להתעלם מרצון ההמון למצוא את נייר הערך שיביא להתעשרות מהירה אם וכאשר ימצא המשאב הטבעי.

חברת הכשרה אנרגיה, שבשליטת הכשרת הישוב (מש’ נימרודי), היא בדיוק חברה מהסוג הזה – קידוח וחיפוש מאגרי גז ונפט ברשיונות מירה ושרה, השקעה של 1-0 (1-הצלחה במציאת משאבים 0-כישלון. אין אמצע, אין תהליך!!!)

כדאי לשים דגש כי כל העסקאות הסיבוביות של משקיעים חדשים במחירים כאלו ואחרים אינם משנים את התמונה של השקעה 0-1.

המשקיעים המעוניינים בסוג של פילפל בתיק ההשקעות יכולים לראות בהשקעה מדודה בניירות הערך של הכשרה אנרגיה כסוג של “פילפל חריף מאוד” ולכן כדאי שהאחזקה תהיה נמוכה מאוד.

לאחרונה דיווחה החברה כי חל עיכוב בקידוחיה והמשקיעים שחוששים כי לא ימצא גז או נפט שלחו את נייר הערך לירידות חדות מאוד מה שנתן תזכורת לסכנות שבהשקעה מסוג זה.

נכון, במידה ויימצא גז או נפט המחיר בו נסחר נייר הערך בימים אלו יראה כמו זיכרון רחוק.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.