הפסדי הון בביטחון

בעיתות משבר בבורסה נכון לפעמים לעשות שימוש בתחליפי מזומן או פיקדון. תחליף מזומן הינו כסף “בהמתנה” לקראת מציאת אלטרנטיבות השקעה בעתיד הקרוב. תחליף מזומן יכול להיות פקדון יומי בבנק, מק”מ או קרן כספית.

כל עוד עושים שימוש במכשירים אלו כעמדת המתנה לטווח הקצר אין שום חשיבות לרווח ההון ממכשירים פיננסים אלו.

אם הופכים את מכשירים פיננסים אלו לרכיב השקעה ארוך טווח מתעוררת בעיה שלא רבים ערים לה. אחזקת כסף בפיקדון, מק”מ או קרן כספית, נכון להיום, מרוויחות הרבה פחות מתחזיות האינפלציה שהרי מכשירים פיננסים אלו אינם צמודי מדד אלא שקליים.

לדוגמא: אם נצליח להרוויח מתחליף מזומן כ-2% שנתי והאינפלציה תעמוד על 3% התוצאה היא הפסד ריאלי של 1% בשנה.

מאחר ותחליפי המזומן נחשבים ככלי השקעה בטוחים – “נרוויח בכל מקרה” – ניתן לזהות הפסדי הון ריאליים בהנחה שמכשירים פיננסים אלו מוחזקים זמן רב.