בחירות בישראל

אז בחירות בישראל תוך 90 יום – האם זה טוב לכלכלה ולהשקעות?

כמו כל מטבע – יש יותר מתשובה אחת.

אירוע שלילי שנמנע מהמשקיעים, והוא כנראה המשמעותי והוודאי ביותר, הוא הימנעות מ-12 חודשים של כלכלת בחירות אגרסיבית שהיתה יכולה להיות הרסנית למשק הישראלי בזמן שהעולם מקרטע.

על הממשלה החדשה שתקום תהיה אחריות רבה בכל הנושא הכלכלי (והביטחוני).