בחן את תיק ההשקעות שלך

כל מי שמחזיק תיק השקעות יודע לבחון בכל עת את השורה התחתונה והאם רשם רווח או הפסד. הנקודות הבולטות שיש לשים לב אליהן נוגעות הן לתשואה אך הן פרוסות לאורכו של תיק ההשקעות – אלוקציה, גישת ניהול סיכון, מדד יחס והתאמה לדרישות הלקוח. עם זאת, קיימים פרמטרים נוספים שאינם באם לידי ביטוי בשביעות רצונו של הלקוח.

להלן חלק ניכר מפרמטרים שאינם באים לידי ביטוי ע”י המשקיעים וחלקם ידועים ונבחנים כיאות.

החלוקה הפנימית של מעמד ניהול הכסף בא לידי ביטוי ב-3 רמות:

 1. ניהול עצמי של תיק ההשקעות
 2. ייעוץ השקעות ע”י יועץ ההשקעות בבנק
 3. ניהול תיקים ע”י בית השקעות

ניהול עצמי של תיק ההשקעות

לאלו שמנהלים בעצמם את הסיכון יש העדפה בולטת להוזיל עלויות. עלויות של קניה, מכירה ודמי ניהול הם אכן מרכיב מרכזי בניהול סיכון שיש לקחת אותו בחשבון. עם זאת, מרבית המשקיעים המנהלים בעצמם את הסיכון אינם מצליחים להגיע לשורה תחתונה נכונה ומדוייקת “וטובעים” באסכולת המסחר בניירות ערך (בניגוד להשקעה) עם פעילות מסחר ערה של קניה ומכירה וללא התייחסות למדד יחס שימדוד עבורם את ביצועיהם.

פעילות נדרשת:

 • מעקב שוטף אחר פעילות המסחר
 • חישוב נכון ואמיתי של תשואת תיק ההשקעות
 • התחשבות במדד יחס רלוונטי ממנו ניתן להסיק את טיב הביצועים
 • הימנעות ממסחר יתר
 • הכרה בהפסדים ובניהול סיכון כושל
 • הכרה במגבלות ניהול הסיכון העצמי

ייעוץ השקעות ע”י יועץ ההשקעות בבנק

שימוש ביועץ ההשקעות בבנק הוא הנפוץ ביותר מבין שלל האפשרויות של ניהול הסיכון בתיק ההשקעות. התנהלות השוק הישראלי בתחום ההשקעות הגדירה והחדירה ללקוח כי הבנק הוא המקור הכמעט יחידי ובלעדי בתחום ייעוץ ההשקעות. פרמטרים למדידה בתיק ההשקעות המיועץ ע”י יועץ ההשקעות בבנק:

 • תדירות הפעילות – על כל פעולת קניה, מכירה, פדיון ואחזקה משלם הלקוח עמלה.
 • תדירות הטיפול בתיק ההשקעות ע”י יועץ ההשקעות בבנק
 • רכיב קרנות הנאמנות בתיק ההשקעות – קרנות נאמנות משלמות לבנק עמלה (עמלת הפצה) על כל קרן נאמנות המוחזקת ע”י לקוחות הבנק.
 • מעורבות היועץ בבנק בבחירת ניירות הערך – האם על דעת עצמו או על דעת מחלקת המחקר של הבנק
 • עמדתו, מקצועיותו ויחסו של היועץ בבנק לתיק ההשקעות וביצועיו
 • עמלות קניה, מכירה, פדיון ועמלת דמי ניהול (עמלת אחזקת תיק ני”ע)
 • תדירות הייעוץ ע”י היועץ בבנק
 • זמינות היועץ בבנק
 • נאמנות ועמידה ביעדים שאינם שקופים מול הלקוח
 • בצד ייעוץ ההשקעות מוצעות כבדרך אגב הצעות ע”י הבנק
 • עמידה בייעדי מדדי יחס רלוונטים

ניהול תיקים ע”י בית השקעות

ניהול תיקים הינה דרך נוספת לנהל סיכון והינה הדרך המדידה ביותר עבור לקוח עם תיק השקעות. מרבית בתי ההשקעות הגדולים מנהלים קרנות נאמנות דרכן ניתן לכמת את איכות ניהול ההשקעות ואת ביצועי המנהלים. בשונה מבעלי רשיון אחרים (יועץ בבנק, יועץ פרטי) בתי ההשקעות שקופים בכל רגע נתון לביצועיהם.

הנקודות הרלוונטיות לבחינה:

 • רכיב קרנות הנאמנות בתיק ההשקעות: בית השקעות יחזיק את קרנות הנאמנות שלו על אף שאינן הטובות ביותר עבור הלקוח. קרנות הנאמנות הינן מקור הכנסה מהותי עבור בית ההשקעות ולכן ייעץ ללקוחותיו להחזיק רק קרנות נאמנות שלו.
 • השתתפות בעמלות: ישנם בתי השקעות המקבלים מהבנק החזר עמלות. הלקוח משלם עמלה לבנק וחלקה חוזרת לבית ההשקעות ומהווה הכנסה עבורו. עמלה שבהחלט ניתן לחסוך.
 • ביצועים ומדדי יחס – תשואה של 10% בשנה היא אכן תשואה נהדרת אך כדאי להשוות את התוצאות למה שקורה בשווקים הפיננסים. אם שוק המניות עלה בעשרות אחוזים ותיק ההשקעות השיג אחוזים בודדים כדאי וצריך לעשות חושבים על איכות הניהול.
 • תדירות הפעילות – ככל שבית ההשקעות יבצע יותר פעילות בתיק ההשקעות היכולת לרשום רווחיות יורדת משמעותית והחשד העולה הוא כי בית ההשקעות “נהנה” מהחזר עמלות מהבנק.
 • התאמת אלוקציית תיק ההשקעות לדרישות הלקוח מעבר לרכיב המנייתי בתיק ההשקעות.
 • היכולת להחזיק מזומן בתיק ההשקעות בעיתות משבר (אחזקת מזומן אינה רווחית עבור בית השקעות)
 • אחזקת נכסים דומים שאינם מקושרים לבית ההשקעות (קרנות, תעודות סל, מניות, אג”ח)
 • מעקב אחר סקירות האנליסטים של בית ההשקעות

לאלו שאינם ענו לעצמם על השאלות והנקודות המוצגות – זה הזמן.

בהצלחה