השקעה בז’יטונים או ב…נפט או ב…גז

אוהבי ההימורים מכירים את כל המקומות בהם ניתן להמר. הם מכירים את הטיסות הנכונות, הערים הנכונות, בתי הקזינו הנכונים ובעיקר הם יודעים שבסופו של יום הארנק שלהם יהיה דליל יותר. הם יפסידו כסף. זה טיב המהמרים.

המהמרים יודעים להגיע לבתי הקזינו המפוארים ביותר, יודעים לבלות תוך כדי ואף מוכנים לפעמים להוריד מההדר והפאר לטובת ישיבה מול שולחן ההימורים גם אם הוא דל בתפארתו.

ההצלחה של המהמרים לאגור ז’יטונים רבים מהימור מוצלח מתחלפת במהירות ביגון עמוק על העובדה שכל הז’יטונים נעלמו כלא היו. לאחר דקות לא רבות הרצון לאגור שוב ז’יטונים רבים חוזר לשלוט וההפסד המר מהימורים נשכח כלא היה.

כך גם משקיעי מניות הגז והנפט.

גם השקעה בחברות העוסקות בחיפוש אחר משאבים טבעיים, בארץ בעיקר – בחיפוש אחר מאגרי נפט וגז, דומות לא מעט להימור מסוכן שאינו מרפה.

קניית ניירות ערך של חברות העוסקות בתחום זה היא הימור מסוכן מאוד שהרי מדובר בהשקעה שנקראת 1-0. אין אמצע ולכן ההימור גדול. המשקיע נוטל על עצמו סיכון שבמידה ויימצא גז\נפט השקעתו תצליח – 1, ובמידה והחברה תיכשל במציאת גז\נפט ערך ההשקעה ירד לטמיון – 0. אין אמצע.

מאחר ונמצאו בישראל מאגרי גז החלום הולך וגדל וחברות נוספות המחפשות משאבי טבע בישראל מצליחות לגרום למהמרי (משקיעי…) המגזר לחפש אחר ההצלחה הבאה וליטול את ההימור המסוכן.

איני פוסל על הסף השקעה בתחום זה. עם זאת, כדאי לדעת להשקיע בחוכמה וכאמרת המשפט “לא שמים את כל הכסף על ז’יטון אחד” כך גם בתחום חיפושי הנפט\גז.

חלקו של תחום זה בתיק ההשקעות צריך וכדאי שיהיה קטן מאוד ומה שיותר חשוב מכך – שיתאים לאופיו של המשקיע. רבים “טובעים” בחלום של התעשרות מהירה ושוכחים את חצי הכוס הריקה במשוואת הסיכון בה הם יכולים להפסיד את כל כספם.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי