סימון קרנות ותעודות סל

מרבית הציבור אינו ער להבדלים בין המכשירים הפיננסים השונים – קרנות נאמנות ותעודות סל. בדיוק לשם כך בא חוק המחייב את את המנפיקים לציין את רמת החשיפות והסיכון בכל מכשיר פיננסי מונפק.

להלן הסימנים הרלוונטים

קרנות נאמנות

קרנות
שיעור חשיפהמניותמט”ח
עד – 00O
עד – 10%1A
עד – 30%2B
עד – 50%3C
עד – 120%4D
עד – 200%5E
מעל – 200%6F

 

בנוסף, ישנם קרנות המסומנות ב – ! (סימן קריאה) שמשמעותו – אחזקה של אג”ח בדירוג הנמוך מ – BBB בשיעור גבוה משיעור האחזקה המותרת למניות.

דוגמא 1: קרן בסימון 1C – החשיפה המותרת למניות – עד 10% והחשיפה המותרת למט”ח – עד 50%

דוגמא 2: במידה ויש גם ! (סימן קריאה) אזי החשיפה המותרת לאג”ח בדירוג הנמוך מ – BBB יכול הלהיות מעל 10%

 

סימונים רלוונטים בתעודות סל:

תעודות סל
אות – Oאין חשיפה מהותית לסיכוני אשראי
אות – aחשיפה למוסדות פיננסים בישראל בדירוג גבוה
אות – bחשיפה למוסדות פיננסים בישראל ובחו”ל בדירוג גבוה
אות – b’חשיפה למוסדות פיננסים בישראל ובחו”ל בדירוג בינוני
אות – cחשיפה למוסדות פיננסים בישראל בדירוג נמוך או שאינם מדורגים כלל
אות – c’חשיפה למוסדות פיננסים בישראל ובחו”ל שאינם מדורגים כלל