למה קרן נאמנות תתקשה להציג תשואות

רבים מהמשקיעים עושים שימוש בקרנות נאמנות שהם מכשיר לגיטימי והכרחי לפעמים באלוקציית תיק ההשקעות.

עם זאת, כדאי לשים לב לקרנות “המתוחכמות” או “המסוכנות” שהיכולת שלהן להציג תשואות רף רלוונטיות (מינימום תשואת נכס הבסיס)  כמעט ואינן ברות קיימה.

דוגמא: קרן נאמנות שמדד היחס שלה (הבנצ’מרק) הוא מדד s&p האמריקאי  – תוצאות הוגנות בקרן מין הסוג הזה יהיו לפחות השגת תשואת המדד. תחת הנחה שקרן נאמנות גובה דמי ניהול שנתיים של 3% אומרת כמעט בהכרח שהקרן תציג תשואה פחותה אל מול מדד היחס בשיעור של 3%. הווה אומר – אם מדד היחס הציג תשואה שנתית של 10% הקרן תייצר עבור לקוחותיה -מחזיקי היחידות –  תשואה של 7% בלבד. אם מדד היחס יציג תשואה שנתית של 10% – (מינוס) הקרן תייצר עבור לקוחותיה – מחזיקי היחידות – תשואה שלילית של 13% – (מינוס).

על מנת שקרן הנאמנות תציג תוצאות דומות למדד היחס, לאור דמי הניהול הקיימים, היא צריכה ליטול יותר סיכונים. נטילת עוד סיכון מרחיקה את קרן הנאמנות מנקודת הסיכון אותה בחר הלקוח.

בנוסף, ישנן קרנות רבות העובדות במינוף (ראו פוסט קודם אודות סימוני קרנות) ולכן יכולות להציג תוצאות עודפות על המדד אך כדאי לשים לב – הדבר כרוך בנטילת סיכון יתר.

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי