שלל נתונים לא רלוונטים

אתמול בערב ישבתי לשיחה עם חבר – השקעותינו לאן..

החבר הציג בפני את שלל הנתונים להם הוא נותן משקל בעת ניהול הסיכון שלו. החל מנתוני לא מועסקים בארה”ב ועד לנתון החודשי של מדד המחירים לצרכן בישראל. בין לבין הוא בוחן את מדד מנהלי הרכש בגרמניה, ונתוני שיעור התנודה במחירי נדל”ן מסחרי מניב בסין.

אני טוען שאין צורך, ואין יכולת, לעקוב אחר כל נתון בכל רגע נתון. כדאי ורצוי לדעת מה קורה סביבנו אך מעקב וניתוח כל נתון ונתון גורע יותר מאשר מוסיף.