הטרנד החדש – תל בונד יתר

לפני מספר חודשים חשפה הבורסה לניירות ערך מספר מדדים נוספים ברכיב החוב בבורסה המקומית.

אחד מהם, שהפך לטרנד החדש בעת האחרונה, הינו מדד התל בונד יתר. עד היום היו קיימים מדדי התל בונד “הגדולים” – 20-40-60 והתל בונד השקלי וחשיפה מדדית לאגרות חוב אחרות לא היתה אפשרית.

הטרנד החדש – מדד התל בונד צמודות יתר.

המדובר על מדד אגרות חוב צמודות מדד הנמצאות מתחת למדדי התל בונד 60 כאשר אחד מדרישות הסף הינו דירוג כפול ע”י שתי חברות הדירוג – A – (מעלות) או 3 A (מידרוג).

המדד כולל מעל 90 אגרות חוב החל מחשמל 25 עם משקל של מעל 2% במדד ועד לאג”ח אפריקה תעשיות אג”ח א עם משקל של 0.43%. המח”מ עומד על 4 והתשואה הפנימית כיום קצת מעל 2.6%. המדד ביצע מהלך של 6% ברבעון האחרון.

מאחר והבורסה לניירות ערך עדיין לא אישרה להנפיק תעודות סל על המדד (וגם על המדדים החדשים האחרים) ניכנסו לתפר הזה קרנות הנאמנות. סה”כ 6 קרנות (אחת מהן קמה במהלך חודש נובמבר) אשר עונות להגדרה של השקעה במדד התל בונד יתר  (ברזולוציה הקרובה ביותר)

העדפה להשקעה מדדית באמצעות קרן נאמנות, במיוחד ברכיב אג”ח “קטנות”, בא לידי ביטוי במספר אופנים:

  1. סחירות גבוה לעומת סחירות נמוכה באגרות החוב הרלוונטיות
  2. נזילות גבוה ויכולת מימוש מיידית במחיר ידוע
  3. הקטנה משמעותית בסיכון – פיזור על פני כל אגרות החוב
  4. תשואה עודפת אל מול מדדי אגרות החוב “הגדולים” או הממשלתיים במחיר עליה בסיכון
  5. הקטנת עלויות – קניית קרן נאמנות מוזילה עלויות לעומת האלטרנטיבה של קניה ישירה לפי משקל האג”ח
  6. פריסה נכונה ומעקב – קרן נאמנות (במסגרת מדיניותה) מאפשרת חשיפה מירבית המותאמת למדד

מנגד, מאחר ומדובר במדד חדש בן מספר חודשים, קרנות הנאמנות עדיין אינן עומדות בפני מד הביצועים. הטרק-רקורד של הקרנות קצר מאוד ולכן כמעט בלתי אפשרי להסיק מסקנות לביצועים טובים.

כל שנותר הוא להשוות את ביצועי קרן הנאמנות לביצועי המדד וכן את דמי הניהול הנגבים. אחדד רק כי – ההשוואה הרלוונטית היא בין קרנות העונות להגדרה של השקעה במדד התל בונד יתר ולא מול קרנות העוקבות\משקיעות במדדים החדשים כגון ‘אג”ח צמודות’.

אלו הן 3 הקרנות המדורגות ראשונות על בסיס תשואה בשלושת החודשים האחרונים כאשר מדד היחס – מדד תל בונד יתר השיג תשואה של 6.09%:

  1. פסגות תל בונד יתר מנגנון חכם – מס’ קרן – 5112529 – תשואה – 6.54% ד.נ. – 0.52%
  2. קרן נאמנות – MTF תל בונד צמודות יתר – מס’ קרן – 5116918 תשואה – 5.7% ד.נ. – 0 (עוקבת)
  3. איביאי סל תל בונד צמודות יתר – מס’ קרן – 5117049 תשואה – 5.19% – ד.נ. – 0 (עוקבת)
  • אמנם בקרן עוקבת אין דמי ניהול אך ישנן עלויות קניה ומכירה בדומה לניירות ערך סחירים רצף.

יש הגורסים כי כאשר מתהווה טרנד בבורסה כדאי להצטרף אליו בתחילתו ולהנות מעליות השערים בו. במקרה זה כדאי לזכור כי במהלך תחילת השנה הבאה (2013) יתכן והבורסה תאשר להנפיק תעודות סל ייעודיות וזהו טריגר נוסף ומשמעותי שיכול לדחוף מעלה את שערי אגרות החוב המרכיבות את המדד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי