ריבית נמוכה-אין חשש מאינפלציה

בין הדאגות הפיננסיות בעולם קיימת הבעיה האינפלציונית. החשש של נגידי בנקים מרכזיים ושל שרי אוצר היא השתוללות מחירים שאינה ניתנת לריסון.

משמעותה של אינפלציה גבוה היא עליית מחירים שאינה נשלטת ואובדן ערכו של המטבע. מה ש – 100 ש”ח שווים היום – יהיו שווים 90 ש”ח בעתיד הקרוב. אלו חששות לא פשוטים. אינפלציה פוגעת אנוש בכל משק מתוקן וגם במשקים היותר נחשלים.

המלחמה העיקרית באינפלציה נעשית באמצעות “גרזן” הריבית. הכלי המרכזי שיש בידי נגיד בנק להילחם באינפלציה היא באמצעות העלאת ריבית במשק.

מנגד, ריבית משקית גבוה פוגעת פגיעה אנושה בתהליכים הכלכליים ומדכאת אותה באופן אנוש עוד יותר.

לנגיד הבנק המרכזי יש התלבטויות והתחבטויות איך לשמור על האיזון שבין לתת לכלכלה ולמשק לנוע לבין הרצון לשמור על אינפלציה מרוסנת. לא תפקיד קל.

המצב בעולם המערבי כיום נמצא בסביבת ריבית שנעה בין אפס (ארה”ב) ל – 0.75% (גוש האירו) ל-2% בישראל.

נכון להיום לא רואים הבנקים המרכזיים לחצים אינפלציונים מה שמאפשר להם להחזיק ריבית נמוכה על מנת לנסות לעודד את גלגלי הכלכלה וללא חשש מיידי לרמות אינפלציה גבוהות. עם זאת, כדאי לשים לב איך וכיצד ינהגו נגידי העולם במידה והאינפלציה תרים את ראשה ותעלה השאלה מה חשוב יותר – הנעת גלגלי המשק או שמירה על רמות המחירים.

דוגמא ישראלית: בשנות ה-80 המוקדמות השתוללה בישראל אינפלציה שנתית בשיעור של 400% כאשר רמות הריבית במשק עמדו על 20%