אגרות חוב דלק נדל”ן

לאחרונה הוסדר חובה של חברת דלק נדל”ן. מעל 2 מיליארד שקלים קיבלו הכשר משפטי להסדר ע”י כבוד השופטת אלשיך.

מחזיקי אגרות החוב קיבלו לידהם סדרות אג”ח חדשות של חברת אפריל נדל”ן וזאת על חשבון אחזקותיהם בחוב של דלק נדל”ן.

מחזיקי אגרות החוב וודאי שמו לב כי ניירות הערך אינן מופיעות במערכות המסחר הרגילות.

המדובר באג”ח מוסדיים בלבד שאינו נסחר במערכות הרצף הרגילות של הבורסה ומכאן שאין ציטוט יומי למחיר האגרת חוב ולא ניתן לסחור בה בדומה לניירות ערך “רגילים”.

כמו כן, מחזיקי אגרות החוב החדשות לא יראו מחיר משתנה מדי יום ובמידה ויהיה רצון למכור את האחזקות החדשות-ישנות יהיה צורך למצוא את הצד שכנגד באמצעות מערכות חברי הבורסה (נשר) שאינן מערכות המסחר ברצף ולנסות למצוא את המחיר הראוי בה יש כדאיות לבצע עסקה.