מהחדשות להשקעות

רבים מהלקוחות הפוטנציאלים שאני פוגש בוחרים בעיתונות הכלכלית כמקור לידע שלהם וליכולת שלהם להגיע להחלטות השקעה. החדשות המפורסמות הן בתקשורת הכתובה והן בתקשורת האלקטרונית מובילות חלק מהם לכלל החלטה להשקיע.

השקעה על סמך ידיעה חדשותית תהיה בחלק מהמקרים השקעה כושלת לטווח הקצר עבור המשקיע שחושב שעשה עסקה טובה ומניבה. החדשות הכלכליות במרבית המקרים אינן חדשות כלל אלא פרשנות לידיעות הידועות לפועלים בשווקים הפיננסים. פרשנות פיננסית היא החלק הקל בתחום ההשקעות. כמו בכל תחום, פרשנות היא הצצה על האירועים מהצד ומתן חוות דעת על הנראה. פרשנות חדשותית שונה “מהמשחק” עצמו – קבלת החלטות השקעה נבונות, אחראיות ומניבות והוצאתן לפועל.

בדומה לפרשן כדורגל היושב באולפן ומפרשן את המשחק על כר הדשא. מאוד קל לפרשן – לשחקן על כר הדשא הרבה יותר קשה להגיע להחלטות נכונות בזמן אמת.

על מנת להגיע לתיק השקעות המתאים לכל משקיע התקשורת הכלכלית יכולה להציע נקודות ורעיונות פוריים אך היא חייבת להיות מקור המידע המשני תוך הבנה כי מדובר בפרשנות בלבד ולא כלי ניתוח שעל פיו פועלים. הדוגמא הבולטת ביותר היא פרסום סקירות אנליטיות של מחלקות המחקר של הגופים הפיננסים השונים הפועלים בשווקים המלווה בפרשנות הכתב\המדיה בה פורסמה הידיעה.

משקיע המעוניין לבנות תיק השקעות הראוי למידותיו חייב לעשות שיעורי בית הרבה מעבר לקריאת כתבות בעיתונות או היצמדות לתוכניות כלכליות שונות. עליו לקבל את המידע בערבון מוגבל, לנתח אותו בעצמו שוב ושוב, לנסות להצליב מידע ומעבר לכל זאת – לנסות להגיע אל המידע עוד לפני שהוא פורסם בכלי התקשורת השונים.

המסקנה המתבקשת לדעתי היא שבמידה ואין ביכולתו של המשקיע הממוצע להגיע למידע הרלוונטי או אין ביכולתו לנתח את המידע הקיים בפניו כדאי שיימנע מלהשקיע את כספו מאחר וזהו מתכון להפסד.

רק אציין כי המידע מצוי אצל כל הפעילים בשווקים הפיננסים ומגיע את כולם באותה נקודת זמן. כמעט ואין עדיפות לטווח הזמן בו מגיע המידע לשוק – אל כולם הוא מגיע באותה עת. ההבדל הטמון במידע הוא יכולת הניתוח הקיימת אצל הפעילים המקצועיים והנעת פעולה על סמך המידע.