מלאנוקס ומסקנות

מחפשי המציאות בשוק ההון וודאי שמו לב למניות חברת מלאנוקס. נכון, היום המניה בכותרות דווקא בפן השלילי לאחר פירסום אזהרת הרווח. המניה שנסחרת הן בישראל והן בבורסה האמריקאית (מניה דואלית) ירדה במסחר המאוחר בארה”ב בכ-13% ותשלים את הפער השלילי הבוקר בבורסה המקומית.

מחפשי המציאות בשוק ההון וודאי שמו לב לנייר הערך לפני שנה בדיוק עת נסחרה המניה בשער של 12,000 נקודות.  מחיר המניה רשם עליות מרשימות לאורך החודשים הראשונים של שנת 2012 והגיעה לשער של כמעט 50,000 נקודות (ספטמבר 2012). בהחלט עליה מרשימה ומכאן שהמניה גם הצטרפה למדד המכובד – תל אביב 25 (מדד המעו”ף).

כיום נסחרת המניה בשער של פחות מ – 20,000 נקודות שזה בעצם שחיקה משמעותית מאוד אל מול שערי השיא בחודש ספטמבר האחרון (2012). משקיעים שפתחו פוזיציה בנייר בשערי תחילת השנה עדיין השיגו תשואה נאותה על השקעתם.

מדוע איני אוהב לפתוח פוזיציה על ניירות ערך סטרייט? זו בדיוק הסיבה! בפן המקצועי אני חושב שמאוד קשה להכות את שוק המניות ולכן אני דוגל באסטרטגיה – אם אינך יכול להכות אותו-הצטרף אליו. איני רוצה תנודות חדות בתיק ההשקעות ובטח שאיני רוצה לנסות ולהגיע למסקנה מתי למכור נייר מנצח (קילר).

חשיפה למניות “מנצחות” תביא בסופו של דבר גם לכישלונות עולים. מציאת הקילר (מניה מנצחת) באופן קבוע אינה אפשרי וניחוש חד פעמי אינו יכול לייצר תשואה לטווח ארוך.

המסקנה שלי..

אחזקה ישירה במניות (אחזקה סטרייט) כדאי שתתבצע רק על ידי מי שבאמת יודע לנתח תוצאות, יודע לפתוח פוזיציה בזמן ויודע לצאת ממנה בזמן. מעט משקיעים באמת יודעים כיצד לעשות זאת ובמיוחד בכל הקשור בלדעת מתי למכור ולממש רווח (בכל נייר ערך).

אם כבר בחרתם לפתוח פוזיציה בקילר (בהנחה שאתם מודעים למגבלות שלכם) – כדאי ששיעורו בתיק ההשקעות יהיה נמוך מאוד וכך תוכלו לחסוך תנודתיות גבוה מדי.

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-
“המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות
ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי
ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך
זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים
בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או
היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ
השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו
מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח
מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל
מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ
השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו
מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש
במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי