סיכום פגישה חצי שנתית עם לקוח

כשלוקחים סיכונים נמוכים בלי ציפייה להתעשר, מגיעים לתוצאות טובות 

לאחרונה הגעתי ללקוח וותיק שלי (4 שנים) לפגישת מחצית שנה. מדובר בלקוח לא צעיר שמודע לסיכונים שבהשקעה ולכך שהפיקדון הבנקאי לא שווה התייחסות בעת קבלת החלטות. ממרום שנותיו, הלקוח שלי לא רוצה להתעשר מעבר למה שיש לו. יותר חשוב לו שכספו יעבוד בצורה נכונה ושאני אמלא את תפקידי כיועץ שלו לשם כך.

הפגישה הייתה נינוחה מאוד, וכמו בכל פגישה שוחחנו גם על ענייני ציונות, ישראליות, יהדות, תורה והלכה. אני חייב להודות שבכל פגישה או שיחה עם הלקוח שלי אני לומד משהו חדש בעניין….

כשעברנו לעניין המקצועי מדדנו את ביצועי תיק ההשקעות בחצי השנה האחרונה, והאם הוא ממלא אחר הציפיות – השגת תשואה עודפת אל מול הפיקדון:

הפיקדון הבנקאי יניב תשואה שנתית של 1.45% ברוטו ללא סיכון.

תיק ההשקעות של הלקוח הניב תשואה חצי שנתית של 4.87% ברוטו עם סיכון.

כלומר, נטילת הסיכון הניבה תשואה של פי-3 אל מול הפיקדון.

נקודת המוצא של הלקוח שלי היא תיק השקעות ללא סיכונים גבוהים, ולכן התשואה שהושגה בפרק זמן של חצי שנה, אל מול אפשרות הפיקדון, היא תשואה מצוינת.

ביצועי תיק ההשקעות ענו באופן מדויק על צורכי הלקוח ועל ציפיותיו: תיק השקעות ללא סיכונים גבוהים. הוא אינו מעוניין להתעשר מההשקעות שלו, אלא לקבל תוצאות עודפות על הפיקדון הבנקאי.

ואין כיף גדול מלסיים פגישה עם לקוח מרוצה. לקראת סופה של הפגישה הוא העיר לי שאם התוצאות ימשיכו כך עד לסוף שנת ההתקשרות (הרביעית שלנו) התשואה על תיק ההשקעות יכולה להגיע למעל 9%. זה מה שקורה כשמבצעים השקעה זהירה ומחושבת בלי לקפוץ מעל הפופיק….

סיכמנו שניפגש שוב בעוד חצי שנה, ובתנאי שנמשיך להתקשקש גם על דברים שלא קשורים לעבודה….

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-
“המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות
ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי
ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך
זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים
בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או
היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ
השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו
מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח
מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל
מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ
השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו
מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש
במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי