קרדן ישראל אג”ח ד

נכון, איני ידוע כחובב השקעה בניירות ערך סטרייט אך ישנם מקרים מסויימים בהם הנתונים בהחלט נראים מעניינים.

במקרה הנ”ל מדובר באגרת חוב ד’ של חברת קרדן ישראל הניסחרת בתשואה לפדיון של סביב 10% המגלם פער של מעל 10% מהאג”ח הממשלתי.

המח”מ (משך חיים מממוצע) של האגרת עומד על 1.7, צמודת מדד וניסחרת בדירוג של BBB+ (מעלות).

העניין באגרת החוב, פרט לנתונים היבשים, הינו החברה שעומדת מאחורי החוב. המדובר בחברה עם פיזור עסקי ראוי: יבוא רכב, ליסינג והשכרת רכב, נדל”ן, תקשורת ואחזקה בחברת קרדן NV.

החברה ביצעה לאחרונה שינוי מהותי בתחום הבטוחה לחוב כאשר חישוב הבטוחה מצביע על כיסוי מלא לחוב ואף קצת מעבר לכך. כדאי להבין כי הבטוחות לחוב כולן – חברות סחירות – הניתנות למדידת שווי בכל עת. כמו כן, בפני החברה עומדת עילת פירעון מיידי לחוב במידה והדירוג ירד אל מתחת ל-BBB.

לסיכום:

נכון, התשואה בהחלט מפתה ומעניקה פיצוי לא נמוך על הסיכון. עם זאת, אני תמיד זוכר “ימים אפלים” בהם השוק הגיב בפראות על אירועים שונים שפגעו אנושות בניירות ערך סטרייט ולא איפשרו מכירה במחירים שפויים.

לאלו מהמשקיעים שאוהבים ליטול סיכונים מחושבים אפשר לבחון את אגרת החוב תוך נקיטת זהירות ראויה.

כמו כן, אגרת החוב נמצאת תחת רשימת אגרות החוב הניסקרות על ידי מספר בתי השקעות גדולים.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-
“המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות
ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי
ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך
זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים
בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או
היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ
השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו
מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח
מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל
מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ
השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו
מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש
במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי